Mimořádné opatření rektora: Zrušení kontaktní výuky do 13. dubna

Rektor s platností od 11. března do 13. dubna 2020 rozhodl kvůli šíření koronaviru o těchto mimořádných opatřeních:
  • Ruší se všechny formy kontaktní výuky a dalších kontaktních studijních aktivit. Toto omezení se netýká distanční výuky, e-learningu, termínů odevzdání kvalifikačních prací a jiných studijních plnění.
  • Je zakázáno pořádání hromadných akcí MU a akademických obřadů bez ohledu na počet účastníků.
  • Zakazuje se vysílat zaměstnance MU na pracovní cesty do zahraničí, zakazuje se vysílat studenty na zahraniční pobyty a také přijímat na MU zahraniční návštěvy.

Aktuality pro studenty