Výsledky výzkumu

 • v roce 2019

  ČUTA, Martin, Petra URBANOVÁ, Petr BRUNECKÝ, Kateřina DVOULETÁ, Miroslav KRÁLÍK a Tomáš MOŘKOVSKÝ, 2019. Body measurements of Czech adult population: a backgroung for seating functional dimensions updates. Anthropologie. 57(3), 349–361. ISSN 03231119, 25709127. doi:10.26720/anthro.19.10.02.1

  ČUTA, Martin, Klára BAŘICOVÁ, Dominik ČERNÝ a Ondřej SOCHOR, 2019. Normal-weight obesity frequency in the Central European urban adult female population of Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 27(2), 131–134. ISSN 12107778, 18031048. doi:10.21101/cejph.a5133

  JURDA, Mikoláš, Petra URBANOVÁ a Jiří CHMELÍK, 2019. Digital restoration of fragmentary human skeletal remains: Testing the feasibility of virtual reality. Journal of Forensic and Legal Medicine. 66, 50–57. ISSN 1752928X. doi:10.1016/j.jflm.2019.06.005

  KRÁLÍK, Miroslav, Adela HUPKOVÁ, Tomáš ZEMAN, Martin HLOŽEK, Lukáš HLAVÁČEK, Marie SLOVÁČKOVÁ, Martin ČUTA a Petra URBANOVÁ, 2019. Family effects on the digit ratio (2D:4D): The role of the interbirth interval. American Journal of Human Biology. e23260. ISSN 1042-0533, 1520-6300. doi:10.1002/ajhb.23260

  URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA, Miroslav KRÁLÍK, Ctibor OSTRÝ a Petr VACHŮT, 2019. How to Fingerprint a Nearly 300-Year-Old Mummy. Journal of Forensic Identification. 69(4).

 • v roce 2018

  JANDOVÁ, Marie a Petra URBANOVÁ, 2018. Sexual dimorphism in human facial expressions by 3D surface processing. HOMO. 69(3), 98–109. ISSN 0018442X. Dostupné z: doi:10.1016/j.jchb.2018.06.002

  KRÁLÍK, Miroslav, Lenka POLCEROVÁ a Martin ČUTA, 2019. Sex differences in frequencies of dermatoglyphic patterns by individual fingers. Annals of Human Biology. 46(3), 231–245. ISSN 0301-4460, 1464-5033. doi:10.1080/03014460.2019.1622778

  URBANOVÁ, Petra, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁ, Mikoláš JURDA, Dominik ČERNÝ a Jiří SOCHOR, 2018. Introducing the FIDENTIS 3D Face Database. Anthropological Review. 81(2), 202–223. ISSN 2083-4594. doi:10.2478/anre-2018-0016

 • v roce 2017

  URBANOVÁ, Petra, Ann H. ROSS, Mikoláš Jurda a Ivana Šplíchalová, 2017. The virtual approach to the assessment of skeletal injuries in human skeletal remains of forensic importance. Journal of forensic and legal medicine. 49, 59-76.

  Miroslav KRÁLÍK, Pavlína INGROVÁ, Slawomir Marek KOZIEL, Adela HUPKOVÁ a Ondřej KLÍMA, 2017. Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence. American Journal of Physical Anthropology, 162(4), 641-656.

 • v roce 2016

  URBANOVÁ, Petra a Ann H. ROSS, 2016. Advanced Methods in 3-D Craniofacial Morphological Analysis. In: Biological Distance Analysis. Forensic and Bioarchaeological Perspectives. New York: Elsevier, 61–90.

  JANDOVÁ, Marie a Petra URBANOVÁ, 2016. The relationship between facial morphology, body measurements and socio-economic factors. Anthropological Review. 79(2), 181–200.

  JURDA, Mikoláš a Petra URBANOVÁ, 2016. Sex and ancestry assessment of Brazilian crania using semi-automatic mesh processing tools. Legal Medicine. 23, 34–43.

  CHALÁS, Igor, Petra URBANOVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁ, Jiří SOCHOR a Barbora KOZLÍKOVÁ, 2016. Generating various composite human faces from real 3D facial images. The Visual Computer. 32, 1–16.

  JURDA, Mikoláš a Petra URBANOVÁ, 2016. Three-Dimensional Documentation of Dolní Věstonice Skeletal Remains: Can Photogrammetry Substitute Laser Scanning? Anthropologie. 54(2),  109–118.

  PINTO, Silvia, Petra URBANOVÁ a Roberto CESAR, 2016. Two-dimensional Wavelet Analysis of Supraorbital Margins of the Human Skull for Characterizing Sexual Dimorphism. IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 11(7), 1542–1548. IF (2015) = 2,441

  ROSS, Ann H., Chelsey A. JUAREZ a Petra URBANOVÁ, 2016. Complexity of Assessing Migrant Death Place of Origin. In: Biological Distance Analysis. Forensic and Bioarchaeological Perspectives. New York: Elsevier, s. 265–283.

  URBANOVÁ, Petra, 2016. Performance of distance-based matching algorithms in 3D facial identification. Egyptian Journal of Forensic Sciences. 6, 135–151.

  ZEMANOVÁ, Monika, Miroslav KRÁLÍK a Tomáš ZEMAN, 2016. Diskriminační funkce pro odhad pohlaví z otisků prstů: pilotní studie. Česká antropologie. 66(1), 40–43.

  ČUTA, Martin a Klára BAŘICOVÁ, 2016. Srovnání metod pro odhad procentuálního zastoupení tělesného tuku u mladých žen z Brna a okolí. Česká antropologie. 66(2), 4–9.

 • Výsledky výzkumu v roce 2015

  HEJNA, Petr, Martin JANÍK a Petra URBANOVÁ, 2015. Tethered digital photography with built in Wi-Fi memory cards brings benefits to the environment of an autopsy room. Romanian Journal of Legal Medicine. 23(4), 293–295.

  JURDA, Mikoláš, Petra URBANOVÁ a Miroslav KRÁLÍK, 2015. The Post-Mortem Pressure Distortion of Human Crania Uncovered in an Early Medieval Pohansko (Czech Republic) Graveyard. International Journal of Osteoarchaeology. 25(4), 539–549.

  KRÁLÍK, Miroslav, 2015. Organische Überreste in den Korrosionsprodukten der Metallartefakte. In: Michal ERNÉE, ed. Prag-Miškovice : Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen zu Grabbau, Bestattungssitten und Inventaren einer frühbronzezeitlichen Nekropole. Darmstadt: Philipp von Zabern (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A.M.), s. 237–246.

  URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA a Mikoláš JURDA, 2015. Testing photogrammetry-based techniques for three-dimensional surface documentation in forensic pathology. Forensic Science International. 250, 77–86.

  ČERNÝ, Dominik a Martin ČUTA, 2015. Keňský a euroamerický styl běhu. In: Josef OBORNÝ, Ondřej ŠTAUD a Barbora VRTIAKOVÁ, ed. Kúltúrna antropologia a šport : Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, s. 21–32.

  HUPKOVÁ, Adela, Wendy DIRKS, Miroslav KRÁLÍK a Michaela RAČANSKÁ, 2015. Retrieval of a developmental record from dental remains: stress chronology and age at death assessment of a juvenile skeleton from a medieval site in Moravia, Czech Republic. In: Sandra SÁZELOVÁ, Martin NOVÁK a Alena MIZEROVÁ, ed. Forgotten times and spaces New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, s. 520–531.

 • Výsledky výzkumu v roce 2014

  KRÁLÍK, Miroslav, Stanislav KATINA a Petra URBANOVÁ, 2014. Distal Part of the Human Hand: Study of Form Variability and Sexual Dimorphism Using Geometric Morphometrics. Anthropologia Integra. 5(2), 7–25.

  KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ a Martina WAGENKNECHTOVÁ, 2014. Sex Assessment Using Clavicle Measurements: Inter- and Intra-Population Comparisons. Forensic Science International. 234, 181.e1–181.e15.

  ČUTA, Martin, 2014. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Brno: Nadace Universitas – Akademické nakladatelství CERM. Anthropologia Integra – Series Monographica, 4.

  URBANOVÁ, Petra, Ann H. ROSS, Mikoláš JURDA a Maria-Ines NOGUIERA, 2014. Testing the Reliability of Software Tools in Sex and Ancestry Estimation in a Multi-Ancestral Brazilian Sample. Legal Medicine. 16(5), 264–273. IF (5-ti letý) = 1,443

  URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Miroslav ŠAFR, 2014. The asymmetry and modularity of the hyoid bone. International Journal of Morphology. 32(1), 251–260. IF (2013) = 0,22

 • Výsledky výzkumu v roce 2013

  PEŠKA, Jaroslav a Miroslav KRÁLÍK, 2013. “Nagyrév Jugs” and Their Archaeological Context. In: Volker HEYD, Gabriella KULCSÁR a Vajk SZEVERÉNYI, ed. Transition to The Bronze Age – Interregional Interaction and Socio-Cultural Change in the Third Millenium BC Carpathian Basin and Neighbouring Regions. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, s. 245–286.

  URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Miroslav ŠAFR, 2013. The morphology of human hyoid bone in relation to sex, age and body proportions. HOMO – Journal of Comparative Human Biology. 64(3), 190–204.

  URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Miroslav ŠAFR, 2013. What is the appropriate approach in sex determination of hyoid bones? Journal of Forensic and Legal Medicine. 20(8), 996–1003.

 • Výsledky výzkumu v roce 2012

  LUKÁŠOVÁ, Helena a Petra URBANOVÁ, 2012. Rekonstrukce podoby moravskotřebovské mumie. Antropologická analýza a vědecká rekonstrukce podoby obličeje. In: Ve stínu pyramidy. Příběhy moravskotřebovské mumie. Praha: Národní muzeum, s. 53–58.

  URBANOVÁ, Petra, Hana ELIÁŠOVÁ, Pavla MALÁ, Jaroslav BROUČEK a Tomáš KMJEČ, 2012. Mumie v kontextu forenzní antropologie. Kriminalistika. 44(2), 100–107.

  ZEMAN, Tomáš a Miroslav KRÁLÍK, 2012. Assumptions for using line of organic correlation for stature estimation. Slovenská antropológia. 15(2), 63–70.

S kým spolupracujeme?