mdpi

Nová publikace v Cancers!

Novel New Target for Precision Medicine Treatment of Giant-Cell Tumor of Bone: Sunitinib Is Effective in the Treatment of Neoplastic Stromal Cells with Activated PDGFRβ Signaling. Cancers 2021, 12:3781.

Michal Mahdal, Jakub Neradil, Peter Mudry, Silvia Paukovcekova, Iva Staniczkova Zambo, Jiri Urban, Peter Macsek, Lukas Pazourek, Tomas Tomas and Renata Veselska

https://www.mdpi.com/2072-6694/13/14/3543/htm

promo_lucie_curylova_profilovka_crop

Lucka získala Brno Ph.D. Talent!

Naše doktorandka Mgr. Lucie Curylová získala prestižní tříleté stipendium Brno Ph.D. Talent 2020. V konkurenci 130 uchazečů uspěla se svým projektem „The p53 family proteins in the regulation of stemness in pediatric sarcomas“, který se zabývá vztahem mezi faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u pediatrických sarkomů a má za cíl ověřit, zda by inhibice faktorů kmenovosti skrze reaktivaci p53 mohla představovat účinnou strategii v léčbě agresivních sarkomů u dětí.

Kromě Lucie se do finálového kola a mezi 35 nejlepších dostala také naše další doktorandka, Mgr. Karolína Bořánková, která byla porotou oceněna titulem Brno Ph.D. Talent Finalist. Lucie i Karolína zpracovávají své disertační práce v naší laboratoři pod vedením Dr. Jana Škody.

Všem gratulujeme ke skvělému úspěchu!

 

Kája získala Cenu děkana!

Naše studentka Karolína Bořánková byla oceněna za vynikající vědecké výsledky získané v rámci diplomové práce a obdržela Cenu děkana v kategorii studentů bakalářských a magisterských programů. Karolína se ve své práci věnovala úloze mitochondrií v nádorových kmenových buňkách u dětských typů nádorů.

Gratulujeme!

phd_tema_2020

Téma PhD 2020

Téma „Proteiny p53 v regulaci kmenovosti u sarkomů dětského věku“ je stále otevřené pro motivované kandidáty/ky hledající projekt s výrazným klinickým potenciálem. Termín podání přihlášek do doktorského studia je 30. 4. 2020.

RNDr. Jan Škoda, Ph.D.

Profilové stránky školitele tématu: MUNIResearchGateORCIDGoogle Scholar

Projekt AZV ČR NU20J-07-00004

Projekt reaguje na naléhavou potřebu lepšího poznání molekulárních mechanismů, které podmiňují vznik vysoce maligních sarkomů dětského věku, za účelem odhalení účinných přístupů k léčbě těchto vzácných nádorů.

Naše výsledky ukazují, že agresivní fenotyp sarkomových buněk závisí na expresi transkripčních faktorů spojených s kmenovostí. Tyto faktory jsou obecně inhibovány proteiny rodiny p53, jejichž aktivita tak zabraňuje reprogramování buněk. Vzhledem k častému výskytu sarkomů s aberantní funkcí p53 bude ve spolupráci s našimi zahraničními partnery – laboratoř Dr. Lucília Saraiva (University of Porto, Portugalsko) – v rámci projektu určeno: (1) zda existuje vztah mezi expresí klíčových faktorů kmenovosti, proteiny p53 a tumorigenním potenciálem sarkomových buněk, (2) zda léčiva reaktivující proteiny p53 nově vyvinutá v laboratoři Dr. Saraiva snižují expresi faktorů kmenovosti a účinně eliminují sarkomové kmenové buňky.

Za použití sarkomových linií derivovaných od pacientů, xenograftových myších modelů i analýz nádorových tkání přinese tento projekt zásadní poznatky ohledně využitelnosti inhibice faktorů kmenovosti skrze reaktivaci p53 v léčbě agresivních sarkomů u dětí.

Naše relevantní publikace

  • Skoda J, Neradil J, Zambo I, Nunukova A, Macsek P, Borankova K, Dobrotkova V, Nemec P, Sterba J, Veselska R: Serial Xenotransplantation in NSG Mice Promotes a Hybrid Epithelial/Mesenchymal Gene Expression Signature and Stemness in Rhabdomyosarcoma CellsCancers, 12 (1), 196, 2020doi:10.3390/cancers12010196
  • Gomes S, Raimundo L, Soares J, Loureiro J B, Leao M, Ramos H, Monteiro M N, Lemos A, Moreira J, Pinto M, Chlapek P, Veselska R, Sousa E, Saraiva LNew inhibitor of the TAp73 interaction with MDM2 and mutant p53 with promising antitumor activity against neuroblastoma. Cancer Lett, 446 90-102, 2019doi:10.1016/j.canlet.2019.01.014
  • Skoda J, Veselska R: Cancer stem cells in sarcomas: Getting to the stemness coreBiochim Biophys Acta Gen Subj, 1862 (10), 2134-2139, 2018doi:10.1016/j.bbagen.2018.07.006
  • Skoda J, Nunukova A, Loja T, Zambo I, Neradil J, Mudry P, Zitterbart K, Hermanova M, Hampl A, Sterba J, Veselska R: Cancer stem cell markers in pediatric sarcomas: Sox2 is associated with tumorigenicity in immunodeficient miceTumor Biology, 37 (7), 9535-9548, 2016doi:10.1007/s13277-016-4837-0
  • Zambo I, Hermanova M, Zapletalova D, Skoda J, Mudry P, Kyr M, Zitterbart K, Sterba J, Veselska RExpression of nestin, CD133 and ABCG2 in relation to the clinical outcome in pediatric sarcomas: Cancer Biomarkers, 17 (1), 107-116, 2016doi:10.3233/CBM-160623