Nový projekt AZV

Faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u sarkomů
dětského věku: Dysregulovaná transkripční síť jako
potenciální cíl terapie
(grant NU20J-07-00004 AZV MZČR; doba řešení: 2020-2023; hlavní řešitel: J. Škoda)