Nový projekt

Terapeutický potenciál nových thiosemicarbazonů v dětské onkologii: možnosti překonání Pgp-zprostředkované lékové rezistence (grant 17-33104A AZV ČR; doba řešení: 2017-2020; hlavní řešitel: R. Veselská)