7.2. Prvky

Obrázek 72-7. Automorfní krystaly mědi s typickou měděnou červenou barvou. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystal mědi