Ještě jednou o akreditacích, co se šustlo na fakultě za poslední měsíce a co se chystá? Podívejte se do novinek.

02/2018
25. 10. 2018, 13:03

Newsletter pro zaměstnance

Přírodovědecká fakulta MU – první fakulta v České republice s kompletní nabídkou studijních programů akreditovanou v souladu s novelou zákona o VŠ

Obrovské nasazení akademiků při přípravě nových programů bylo završeno již 24. dubna 2018, nicméně tento úspěch stojí ještě alespoň jednou za zmínku. Všech 36 nových programů bylo v dubnu schváleno Radou pro vnitřní hodnocení MU. Přírodovědecká fakulta MU se tak stala první fakultou v České republice s kompletní nabídkou studijních programů akreditovanou v souladu s novelou zákona o VŠ.

Současný proděkan pro kvalitu doc. Leichmann, v jehož péči je akreditace studijních programů, dodal: „Naši akademici mají můj velký respekt, v nelehkých a neodzkoušených administrativních podmínkách dokázali připravit 20 inovovaných bakalářských a 34 magisterských studijních programů, které otevřeme již pro přijímací řízení 2018/2019 s nástupem do studia od září 2019. Tím se počet nabízených programů zredukoval o více než třetinu. Navíc jsme akreditovali dva zcela nové magisterské programy, v jednom z nich – profesně zaměřeném programu Geoenvironmentální rizika a sanace – poprvé fakulta zavádí udělování titulu inženýr. V následujícím roce pak do nabídky přibydou další 2 nové magisterské programy.“

celý článek ke stažení více informací navigátor změnami ve studijní nabídce

Názor

Pro naši studijní nabídku je typická jasná profilace studenta na budoucí povolání

Nová struktura studijní nabídky je jednodušší a přehlednější. V rámci celouniverzitních změn byly studijní obory nahrazeny programy a specializacemi. Zájemci také dostanou pohodlnější možnost studovat na dvou fakultách současně a změny doznala i struktura studia.

Zatímco pro mnohé studijní obory ostatních fakult MUNI je možná tzv. odložená volba, kdy si studenti zaměření zvolí až po prvních dvou semestrech, zůstává pro studijní nabídku SCI MUNI typická jasně vymezená profilace studenta už od počátku studia. Můžeme říci, že studium na naší fakultě nepatří k těm lehčím v rámci univerzity, ovšem odměnou za vynaložené úsilí je vynikající připravenost absolventů pro uplatnění se na trhu práce v mezinárodním měřítku.

„Víme, co zaměstnavatelé od našich absolventů chtějí. A přesně na to se naše studijní programy a specializace profilují už od začátku studia,“  uvádí k této otázce Tomáš Kašparovský, děkan SCI MUNI.

uchazeči

Aktivity pro středoškoláky

Semináře, exkurze, kroužky, soutěže, prostě vše pro středoškoláky a na jednom místě.  Ve spolupráci s fakultou informatiky a ekonomicko-správní fakultou jsme na podzim pustili do oběhu přes 3500 výtisků brožur s našimi aktivitami. Cílili jsme přímo na střední školy, na učitele, vítěze olympiád a nadané studenty. K brožuře jsme letos přidali i krásný a funkční web. 

web brožura
 

STALO SE

Noc vědců

100 let české vědy bylo téma Noci vědců, která se uskutečnilla 5. října. Akce jsme se zúčastnili s bohatým programem, který se konal v obou našich areálech. Každým rokem zaznamenáváme stále větší zájem ze strany veřejnosti, ani letošek nebyl výjimkou. Univerzitní kampus Bohunice navštívilo přibližně 4000 návštěvníků, areál na Kotlářské pak 1800. Moc všem zapojeným organizátorům děkujeme.

FOTO Kotlářská FOTO UKB

POZVánka

Mapathon – Skládání největší mapy Československa

V neděli 28. října se ku příležitosti 100. výročí založení Československa bude konat menší happeningová akce. Dobrovolníci pod vedením Mgr. Bc. Zdeňka Stachoně, PhD. budou z více než 700 kusů skládat největší mapu na světě. Vše se odehraje v největší místnosti, kterou univerzita disponuje, tedy v Hale míčových sportů na fakultě sportovních studií.

Přijďte ve 14 hodin podpořit kolegy a užít si s námi příjemné nedělní odpoledne.

pozvánka více informací

Co se chystá

Pilotní ročník MjUNI pro starší studenty bude zahájen na Kotlářské

Dětská univerzita MjUNI se na přírodovědecké fakultě stala již tradicí. Letošní 5. ročník bude v sobotu 10. listopadu opět zahájen v areálu na Kotlářské, kde mladé studenty čeká velké množství zajímavých témat. 

Novinkou letošního ročníku je rozšíření o dalších 50 dětí ve věku 15–17 let, tedy MjUNI pro SŠ. Organizátory z řad akademiků a studentů tak čeká nová výzva, protože zaujmout "starší" děti není mnohdy jednoduchá záležitost. 

Info o MjUNI FB MjUNI

věda a výzkum

Ceny děkana 2018

Z všech 13 ústavů obdrželo vedení fakulty celkem 35 nominací na Cenu děkana Přírodovědecké fakulty MU. Na konci minulého semestru byly na základě těchto nominací děkanem uděleny ceny.  Celkový počet udělených cen byl 21 a to v 5 kategoriích. Všem oceněným ještě jednou moc gratulujeme. 

 

novinka

Instagram boduje

Od září můžete naši fakultu sledovat i na Instagramu pod názvem @sci_muni.  Přibyl nám tak nový komunikační kanál pro kontakt s uchazeči o studium, studenty či absolventy. Tato sociální síť je postavena z velké části na fotografiích a těší se velké oblibě. Naváhejte nás proto sledovat.        #sci_muni   #scimuni

Instagram

univerzita

Koná se veletrh Gaudeamus

Až do pátku 26. října se všech děvět fakult Masarykovy univerzity představuje uchazečům o studium na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus na brněnském výstavišti. Pavilon V, kde se akce koná, je pro návštěvníky otevřený ve čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek pak od 8 do 14 hodin.

Muni najdete na stánku číslo 56, který je poprvé v Brně k vidění v novém vizuálním stylu.

ČLÁNEK
 

PR OKÉNKO

Nové webové stránky

Kromě organizace akcí a propagace, teď pilně pracujeme i na plnění nových webových stránek fakulty.  Pokud vše půjde hladce, těšit se na ně můžete během tohoto podzimu. 

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram