Vánoční přání děkana, HR Award, co se šustlo na fakultě za poslední měsíce a co se chystá? Podívejte se do novinek.

03/2018
20. 12. 2018, 10:53

Newsletter pro zaměstnance

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce

SLOVO DĚKANA

Zhodnocení uplynulého roku

Máme za sebou úspěšný rok plný významných kroků. Jak hodnotí tento rok děkan naší fakulty a co nás čeká v příštím roce, si můžete přečíst po rozkliknutí níže.

CELÝ ČLÁNEK (pdf) CELÝ ČLÁNEK (jpg)

UCHAZEČI

Dny otevřených dveří

V sobotu 26. ledna a v úterý 29. ledna se opět otevřou dveře naší fakulty zájemcům o studium. Program je připraven v obou areálech.  Po novém roce máme v plánu větší propagaci této události a budeme moc rádi za pomoc při sdílení akce.

FACEBOOK EVENT BANNER KE STAŽENÍ
 

ABSOLVENTI

Setkání absolventů

V listopadu proběhlo tradiční setkání absolventů promočního ročníku 1968 po padesáti letech. Tito absolventi byli nadšeni, když jsme jim oznámili, že ku příležitosti oslav 100 let fakulty se chystá velký absolventský sraz.

Zapište si proto datum 15. června 2019 do diářů a potkejte spolužáky na půdě své Alma mater.  Součástí bohatého programu budou vernisáže dvou výstav o Historii 100 let fakulty.

HR AWARD

Získali jsem HR Award! / We got HR Award!

Odbornice na personální řízení PhDr. Barbora Wahlová informuje o úspěchu fakulty na evropském strategickém projektu pro oblast práce s lidmi.

Barbora Wahlova, an HR expert shares faculty progress on the EU strategic project – HRS4R, Human Resources Strategy for Researchers.

VÍCE INFO MORE INFO

STALO SE

Dětská univerzita MjUNI na Kotlářské

V listopadu jsme opět úspěšně zahájili Dětskou univerzitu MjUNI, tentokráte již 5. ročník. Kromě 170 dětí ve věku 9–14 let, byl spuštěn i pilotní ročník univerzity pro starší děti ve věku 15–17 let, kterých bylo 50. Velký dík patří všem organizátorm, kteří zvládli malé studenty s přehledem a ti chválou rozhodně nešetřili.

Jak akce vypadala si můžete prohlédnout v menším fotoreportu níže. 

POZVÁNKA

Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty MUNI

Spolek přírodovědců MUNI si dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční ples, který se uskuteční 5. března v KC Semilasso. 

Předprodej vstupenek od 21. ledna 2019: ÚTFA, budova č. 6, místnost 0313, Kotlářská 2, Brno
Cena: 280 Kč (pro členy Spolku přírodovědců a pro členy Spolku absolventů a přátel MU 180 Kč)

FACEBOOK EVENT PLAKÁT KE STAŽENÍ
 

NOVINKA

Oprávnění uskutečňovat studijní programy

Není žádnou novikou, že fakulta získala oprávnění uskutečňovat všechny své bakalářské a magisterské programy. Co ale možné nevíte je, že nyní se intenzivně pracuje na přeměnách doktorských programů. Dojde k významnému zpřehlednění nabídky – ze stávajících 40 oborů vznikne 20 nových a moderních PhD moderních programů, jejichž koncepce odpovídá doporučením Mezinárodní vědecké rady MU – ISAB. Po externím hodnocení a prodiskutování v akademickému senátu a vědecké radě fakulty je v plánu předložení Radě pro vnitřní hodnocení v květnu 2019.

PŘEHLED PROGRAMŮ

CO SE CHYSTÁ

Výstava „100/10: Proměny SCI MUNI v letech 2008−2018"

Ústavy a pracoviště SCI MUNI oslavily v roce 2018 10 let od svého znovuzaložení v roce 2008. Jak vypadal jejich vývoj v posledním desetiletí a co považují za své největší úspěchy na poli vědy a výzkumu? To se dozvíte z výstavy posterů mapujících jejich novodobý vývoj.  Srdečně zveme.

Výstava potrvá od 29. ledna do 28. února 2019.

Místo: Galerie na schodišti děkanátu SCI MUNI, Kotlářská 2

VĚDA A VÝZKUM

Úspěchy na poli "GAČR"

Výjimečný úspěch v soutěži GAČR - z celkem 87 podaných žádostí (z pozice hlavních řešitelů i spoluřešitelů) jsme získali 34 grantů.

Od roku 2019 se začne na fakultě realizovat 26 standardních,  7 juniorských a 1 mezinárodní nových projektů. Velkým úspěchem jsou dva prestižní projekty excelence v základním výzkumu GAČR EXPRO a jeden v pozici spoluřešitel s koordinátorem prof. RNDr. Janem Slovákem, DrSc. (Ústav matematiky a statistiky). Projekty povedou na fakultě jako hlavní koordinátoři – doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (Molekulární a funkční analýza biologie kasein kinázy 1) a prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (Centrum pro evropské vegetační syntézy – CEVS).

Srdečně všem gratulujeme!

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram