24. 11. 2020, 13:42  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Informace k závěru podzimního semestru 2020

S ohledem na nařízení vlády s účinností ode dne 25. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 29. listopadu 2020 do 23:59 hod. platí následující:

1) Výuka přednášek, teoretických cvičení a seminářů bude až do konce PS 2020 probíhat on-line.

2) Je povolena osobní přítomnost studentů na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob.

3) Osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu je povolena:

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů (povoleny individuální konzultace, stáže a praxe), 

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů (platí pro všechny studenty předmětů, které jsou dle doporučeného studijního plánu vypsané do posledního ročníku studia),

d) na studium v doktorském studijním programu, 

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

4)  Případné změny ukončení předmětů je nutné zveřejnit nejméně 3 týdny před prvním zkušebním termínem.

5) Termíny odevzdání závěrečných prací se pro PS 2020 stanovují takto:

Ústav

Termín odevzdání ZP

ÚGV

1. 2.2021

ÚBZ

25. 1. 2021

ÚEB

1. 2. 2021

ÚMS

25. 1. 2021

RECETOX

1. 2. 2021

ÚBCh

1. 2. 2021

ÚA

25. 1. 2021

25. 1. 2021

ÚTFA

1. 2. 2021

ÚCh

18. 1. 2021

NCBR

1. 2. 2021

ÚFKL

1. 2. 2021

ÚFE

1. 2. 2021

 

Roman Čermák
Tajemník fakulty

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram