2021-1
4. 1. 2021, 17:12  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Informace k závěru podzimního semestru 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

s ohledem na nařízení vlády s účinností ode dne 27. prosince 2020 do dne 10. ledna 2021 platí následující: 

  1. Budovy jsou uzavřeny pro veřejnost s výjimkou pro nutné personální zajištění provozu budov/správy IT/vedení HS/distanční výuky apod. Přístup do budov/laboratoří je samozřejmě umožněn při činnostech nezbytných pro zajištění kontinuálního chodu laboratoře a při neodkladné práci při řešení projektu/ů.

  2. Studentům je zakázán přístup do budov PřF MU, dle usnesení vlády platí výjimky uvedené v bodě 5.

  3.  Výuka přednášek, teoretických cvičení a seminářů bude až do konce PS 2020/2021 pro všechny ročníky probíhat on-line.

  4. Je povolena osobní přítomnost studentů na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob.

  5.  Osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu je povolena:

    • na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

    • na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

 

Pro další informace prosím navštivte www.sci.muni.cz

 

S pozdravem

Tomáš Kašparovský
Děkan

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram