Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 3
Pedagogičtí pracovníci: 3 2
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 3 1

platné ke dni 13. 8. 2020