Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 3
Pedagogičtí pracovníci: 4 2
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 3 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 0

platné ke dni 19. 11. 2019