Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 3
Pedagogičtí pracovníci: 3 2
Profesoři: 1 0
Docenti: 1 1
Odborní asistenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 2 1

platné ke dni 20. 11. 2019