Akreditovaná školící pracoviště spolupracující při uskutečňování studijního programu

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet doktorských studentů: 2 1

platné ke dni 28. 5. 2020