15. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2017-2020

1. 10. 2019

15. zasedání AS PřF MU se konalo dne 30. září 2019 od 15 hodin v zasedací  místnosti ve 4 NP pavilonu A17 v UKB.

Schválený program zasedání:

 1. Zpráva o výsledcích doplňovacích voleb do AS PřF MU ve volebním obvodu studentů.
 2. Návrhy doktorských studijních programů Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů a Animal physiology, immunology and developmental biology.
 3. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 4. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 5. Směrnice Přírodovědecké fakulty Zajištění finanční kontroly na Přírodovědecké fakultě.
 6. Různé.

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy doktorských studijních programů Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů a Animal physiology, immunology and developmental biology, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát PřF MU projednal Směrnici Přírodovědecké fakulty Zajištění finanční kontroly na Přírodovědecké fakultě.
 5. Akademický senát PřF MU stanovil termíny svého zasedání v podzimním semestru na 18. října 2019, 11. listopadu 2019 a 9. prosince 2019.

  RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
  předseda AS PřF MU

Více článků

Přehled všech článků