16. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2017-2020

19. 10. 2019 Milan Baláž

16. (výjezdní) zasedání AS PřF MU se konalo dne 18. října 2019 od 16 hodin na zámku ve Křtinách.

Schválený program zasedání:

  1. Vyslovení souhlasu se jmenováním prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D., prorektorky MU pro výzkum a doktorské studium, a prof. RNDr. Petera Fedora, PhD., děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, členy Vědecké rady PřF MU.
  2. Diskuze na téma Strategické směřování a koncepční záležitosti fakulty.
  3. Různé.

 

Přijaté usnesení

AS PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D., prorektorky MU pro výzkum a doktorské studium, a prof. RNDr. Petera Fedora, PhD., děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, členy Vědecké rady PřF MU.

 

Více článků

Přehled všech článků