Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 5. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Vybrané taxonomické a chorologické problémy květeny České republiky
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. (UKo - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 11. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Vicherek, CSc. (MU Brno - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. (MZLU Brno)
RNDr. Jan Štěpánek, CSc. (Botanický ústav AV ČR Průhonice)
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.