Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.., narozen 24. července 1977 v Šumperku
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova universita
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. z oboru Regionální geografie a regionální rozvoj (GÚ, PřF, MU), disertace na téma "Dopravní charakteristiky venkovského prostoru"
 • 2000: Mgr. z oboru Geografie (GÚ, PřF, MU)
Přehled zaměstnání
 • od 2007: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita - odborný asistent
 • 2003 - 2007: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita - odborný pracovník
 • 2001 - 2003: GaREP, s.r.o. - odborný pracovník
 • 2000 - 2001: Magistrát města Brna, odbor dopravy - samostatný referent
Pedagogická činnost
 • Výuka (profilové přednášky: Geografie dopravy, Dopravní systémy, Každodenní mobilita, Geografické souvislosti letecké dopravy; další přednášky: Humánní geografie, Geografie cestovního ruchu, Aplikace v regionální a sociální geografii)
 • Školitel – vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grant GA ČR č. GA17-16097S Prostorová nespravedlnost automobilitních technologií (r. 2017-19, hlavní řešitel)
 • Grant HORIZON 2020 č. 730844 Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility (r. 2016-2018, člen týmu)
 • Grant TA ČR č. TD03000061 Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů (r. 2016-2017, člen týmu)
 • Grant TA ČR č. TD020010 Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu spol. politik EU (r. 2014-15, člen týmu)
 • Grant TA ČR č. TD010063 Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR (r. 2012-13, člen týmu)
 • Grant GA ČR č. 205/09/P256 Letecká doprava a její změny v ČR a v regionu střední Evropy (r. 2009-11, hlavní řešitel)
Univerzitní aktivity
 • 2011 - 2017: člen Akademického senátu PřF MU
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen redakční rady časopisu Bulletin of Geography. Socio-economic Series.
Vybrané publikace
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A. SAGE, 2016, roč. 48, č. 1, s. 115-131. ISSN 0308-518X. doi:10.1177/0308518X15594809. Abstrakt Celý článek info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN, Zdeněk TOMEŠ a Jiří DUJKA. Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2016, roč. 54, June, s. 414-429. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2016.02.011. URL info
 • OSMAN, Robert, Daniel SEIDENGLANZ a Ondřej MULÍČEK. Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 6, s. 927-962. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.6.291. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society. SAGE, 2015, roč. 24, č. 3, s. 304-325. ISSN 0961-463X. doi:10.1177/0961463X14535905. Abstrakt Celý článek info
 • KVIZDA, Martin, Rostislav STANĚK, Tomáš HORÁČEK, Kamil NEJEZCHLEB, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika pro kontrolu veřejných soutěží v osobní železniční dopravě a detekce porušení pravidel. 2015. URL info
 • NIGRIN, Tomáš, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš HORÁČEK. Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice. 2015. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Tomáš NIGRIN a Jiří DUJKA. Regional railway transport in Czech, Austrian and German decentralised and regionalised transport markets. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2015, roč. 15, č. 4, s. 431-450. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0029. URL info
 • KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 37, May 2014, s. 102-111. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Filip CHVÁTAL a Kateřina NEDVĚDOVÁ. Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita; De Gruyter Open Ltd, 2014, roč. 14, č. 2, s. 165-194. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2014-0009. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel. Transport geography in the Czech Republic and Slovakia. Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 41, December, s. 350-352. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2014.09.001. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN a Daniel SEIDENGLANZ. Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. UK: Elsevier, 2014, Volume 48, December, s. 270-276. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2014.09.052. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. AV ČR, Sociologický ústav, 2013, roč. 49, č. 5, s. 781-810. ISSN 0038-0288. URL info

11. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.