prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Davida Šmajse


kancelář: bud. B06/203
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7496
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 6. 2003
Datum ukončení řízení 1. 1. 2004
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof.RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG AV ČR Praha)
doc. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (PřF MU Brno)
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. (3. lékařská fakulta UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 10. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Zdeněk Kolář, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof. RNDr., MVDr.Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. (PřF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 10. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 30. 4. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 10. 2013
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Rektorát)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (FN Olomouc)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU - FVL)
prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 10. 2013
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 12. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.