RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
  nar. 11. 1. 1953 Uh. Hradiště
  vdaná
  2děti
Pracoviště
 • Ústav experimentální biologie
  Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
  Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Kamenice 5
  625 00 Brno - Bohunice
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1987: CSc. Masarykova Univerzita, Brno
 • 1978: RNDr. Masarykova Univerzita, Brno
 • 1972-1977: učitelství biologie a chemie pro střední školy, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2009-dosud: Ústav experimentální biologie, Oddělení fyziologie a anatomie rostlin Masarykova Univerzita, Brno, odborný asistent
 • 2005-2009: Ústav experimentální biologie, Oddělení fyziologie a anatomie rostlin (0,5), Laboratoř funkční genomiky a proteomiky (0,5), Masarykova Univerzita, Brno, odborný asistent
 • 1987-2005: Katedra fyziologie a anatomie rostlin, Masarykova Univerzita,Brno, odborný asistent
 • 1982-1986 Katedra biologie rostlin, Masarykova Univerzita, Brno, interní aspirantura
 • 1978-1982: Katedra biologie rostlin, Masarykova Univerzita, Brno, asistent
 • 1977-1978: Katedra biologie rostlin, Masarykova Univerzita, Brno, studijní pobyt
Pedagogická činnost
 • Biologická technika - cvičení od 1985-dosud
 • Pěstitelská praktika - cvičení 1986-1996
 • Mikroskopická technika - cvičení 1986-1990,1996-2001
 • Botanická mikrotechnika - cvičení 2002-dosud
 • Cytologie a anatomie rostlin - cvičení 1985-1996
 • Fyziologie rostlin - cvičení 1992-1995
 • Rostlinné biotechnologie - cvičení 1992-1994
 • Cytologie a anatomie pro pokročilé - cvičení 1992-dosud
 • Cytologie a anatomie pro pokročilé - přednášky 1996-dosud
 • Rostlinné explantáty - cvičení 1992 - dosud
 • Rostlinné explantáty - přednášky 1996-dosud
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2005-2009: VZ: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací, MŠMT
 • 2003-2005: Fotoinhibice a fotoochrana lišejníků v extrémních podmínkách, GAČR
 • 2000-2002: Systém aktivace transkripce pro studium vztahu mezi metabolismem a účinkem cytokininů u Arabidopsis a tabáku, GAAV
 • 1999-2004: VZ: Genomy a jejich funkce, MŠMT
 • 1996-97: Vývoj řízené pylové sterility akumulací Zm-p60.1 beta-glukosidasy specifické pro cytokinin glukosidy, GAČR
 • 1993-1995: Regulace aktivity rostlinných hormonů reversibilní konjugací: Úloha beta-glukosidas, GAČR
 • 1993: Studium rostlinné morfogeneze, int. grant PřF MU
Akademické stáže
 • 2005: Univerzita A. Mickiewicza, Fakulta biologie, přednáškový pobyt v rámci SOCRATES/ERASMUS, Poznaň, Polsko (2 týdny)
 • 2000: Univerzita A. Mickiewicza, Laboratoř elektronové mikroskopie, Poznaň, Polsko (1 týden)
 • 1998: Varšavská Univerzita, Katedra cytologie a anatomie rostlin, Varšava, Polsko (2 týdny)
 • 1998: Univerzita M. Curie-Sklodovské, Katedra cytologie a anatomie rostlin, Lublin, Polsko (4 týdny)
 • 1986: Univerzita A. Mickiewicza, Katedra obecné botaniky, Poznaň, Polsko (4 týdny)
Univerzitní aktivity
 • členka komise pro SZZ v bakalářském studijním programu Biologie, obor Obecná biologie, směr Fyziologie rostlin; členka komise pro SZZ v magisterském studijním programu Biologie, obor Obecná biologie, směr Fyziologie rostlin a obor Učitelství biologie pro střední školy
 • členka komise pro SDZ v doktorském studijním programu Biologie, obor Anatomie a fyziologie rostlin
 • členka oborové komise Anatomie a fyziologie rostlin při Oborové radě DSP
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka vědecké rady Agritec, výzkum, šlechtění, služby s.r.o., Šumperk
 • Členka výboru České společnost experimentální biologie rostlin, Praha
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010 Čestné členství v České společnosti experimentální biologie rostlin
 • 2005: podíl na organizaci mezinárodní konference Photosynthesis and Stress: Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Brno 15 - 16. 9. 2005.
 • 2003: Organizace XI. mezinárodní konference rostlinných embryologů Plant Reproduction: From Mendel to Molecular Biology, Brno, 1.-3.9.2003.
 • 2000: Organizace Česko-Slovenské konference Němcův cytologický den, Brno, 25.5.2000.
 • Členka výboru České společnosti experimentální biologie rostlin, Praha
Vybrané publikace
 • KIRAN, Nagavalli Subbanna, Eva BENKOVÁ, Alena REKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jiří MALBECK, Klaus PALME a Břetislav BRZOBOHATÝ. Retargeting a maize b-glucosidase to the vacuole – Evidence from intact plants that zeatin-O-glucoside is stored in the vacuole. Phytochemistry, Oxford: Pergamon - Elsevier Science Ltd., 2012, roč. 79, č. 06, s. 67-77. ISSN 0031-9422. doi:10.1016/j.phytochem.2012.03.012. URL info
 • KIRAN, Nagavalli Subbanna, Jaroslava DUBOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. The role of reversible zeatin glucosylation in the homeostasis of cytokinins. In XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. 2010. URL info
 • PERNISOVÁ, Markéta, Petr KLÍMA, Jakub HORÁK, Martina VÁLKOVÁ, Jiří MALBECK, Přemysl SOUČEK, Pavel REICHMAN, Klára HOYEROVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jiří FRIML, Eva ZAŽÍMALOVÁ a Jan HEJÁTKO. Cytokinins modulate auxin-induced organogenesis in plants via regulation of the auxin efflux. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, vol. 106, no. 9, s. 3609-3614. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.0811539106. info
 • HEJÁTKO, Jan, Ildoo HWANG, Romana DOBEŠOVÁ, Hojin RYU a Jaroslava DUBOVÁ. Method of regulation of biomass production in plants, DNA sequences and method of preparation thereof. 2009. info
 • KIRAN, Nagavalli Subbanna, Jaroslava DUBOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. Probing the subcellular compartmentation of cytokinin conjugation. In FESPB 2008 XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 1 s. ISSN 0031-9317. info
 • PERNISOVÁ, Markéta, Jaroslava DUBOVÁ a Jan HEJÁTKO. Role fytohormonů během postembryonální de novo organogeneze u Arabidopsis thaliana. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 2007. ISSN 1213-6670. info
 • KIRAN, Nagavalli Subbanna, Jaroslava DUBOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. Ektopická exprese organelových variant kukuřičné beta-glukozidázy Zm-p60.1 u transgenního tabáku. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 1. vyd. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. 2 s. ISSN 1213-6670. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Miloš BARTÁK, Jaroslava DUBOVÁ, Jan TŘÍSKA, Eva ZUBROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Inhibitory effect of fluoranthene on photosynthetic processes in lichens detected by chlorophyll fluorescence. Ecotoxicology, Norwell, USA: Springer US, 2006, roč. 15, č. 2, s. 121-131. ISSN 0963-9292. info
 • HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK a Jaroslava DUBOVÁ. Inhibition of photosynthetic processes in foliose lichens induced by temperature and osmotic stress. Biologia Plantarum, Dordrecht: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 2006, roč. 50, č. 4, s. 624-634. ISSN 0006-3134. info
 • KIRAN, Nagavalli Subbanna, Eva BENKOVÁ, Alena REKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jiří MALBECK a Břetislav BRZOBOHATÝ. Disrupting Cytokinin Metabolism in vivo by Altering the Sub-Cellular Location of a Maize beta-Glucosidase. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 1. vyd. Praha: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2006. s. 72-72, 1 s. info
 • KIRAN, Nagavalli Subbanna, Eva BENKOVÁ-FRIMLOVÁ, Alena REKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jiří MALBECK, Natasha RAIKHEL a Břetislav BRZOBOHATÝ. Retargeting a Maize beta-glucosidase: Evidence from Intact Plants that Zeatin-O-glucoside is Stored in the Vacuole. Lyon, Francie, 2006. 1 s. info
 • KIRAN, Nagavalli Subbanna, Eva BENKOVÁ-FRIMLOVÁ, Alena REKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jiří MALBECK, Natasha RAIKHEL a Břetislav BRZOBOHATÝ. Retargetting a maize beta-glucosidase: Evidence from intact plants that zeatin-O-glucoside is stored in the vacuole. In Biologia Plantarum 49 (Suppl.), 2nd International Symposium Auxins and Cytokinins in Plant Development. Prague: Ústav Experimentální Botaniky, AV ČR, 2005. s. S6-S6, 1 s. ISSN 0006-3134. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Jan HEJÁTKO a Jiří FRIML. Reproduction of Plants. In Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine. 2. vyd. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, KGaA, 2005. s. 249-295, 47 s. Vol. 12. ISBN 3-527-30649-8. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava. Development of Arabidopsis and Tobacco Seedling Shoot Apical Meristem after ipt Transcriptional Activation in pOp/LhG4 System. In RYŠAVÁ, Hana, Martina HÁJKOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. Acta Biologica Cracoviensia, ser. Bot. 47 (Suppl.1), Abstracts XII International Conference on Plant Embryology. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2005. s. 38-38, 1 s. ISBN 0001-5296. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Hana RYŠAVÁ, Alena REKOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. Arabidopsis Shoot Apical Meristem Development after ipt Transcriptional Activation in pOp/LhG4 System. In Biologia Plantarum 49 (Suppl.), 2nd International Symposium Auxins and Cytokinins in Plant Development. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. S22-S22, 1 s. ISBN 0006-3134. URL info
 • BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Hana VRÁBLÍKOVÁ a Jaroslava DUBOVÁ. High-Light Stress and Photoprotection in Umbilicaria antarctica Monitored by Chlorophyll Fluorescence Imaging and Changes in Zeaxanthin and Glutathione. Plant Biology, Stuttgart: Thieme, Georg Thieme Verlag, 2004, roč. 6, č. 3, s. 333-341. ISSN 1435-8603. Thieme(Plant Biology, abstract) info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ, Miloš BARTÁK, Jaroslava DUBOVÁ, Eva ZUBROVÁ a Jan TŘÍSKA. Lichens as bioindicators of organic pollutants. In Book of Abstracts. 2004. info
 • GENKOV, Todor Nikolaev, Martin VÁGNER, Jaroslava DUBOVÁ, Jiří MALBECK, Ian MOORE a Břetislav BRZOBOHATÝ. Inceased Ethylene Production Can Account for Some of the Phenotype Alterations Accompanying Activation of a Cytokinin Biosynthesis Gene, ipt, During Germination and Early Seedling Development in Tobacco. In NATO Advanced Research Workshop on Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene 2002. Murcia: A.G. Novograf, S.A, 2002. s. 86. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Julie Olegivna ROTKOVSKÁ, Alena REKOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. Optimisation of Immunohistochemical Detection of Cytokinins in Transgenic Arabidopsis Seedlings Expressing Activated ipt, a Cytokinin Biosynthesis Gene. In Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 15. ISBN 80-210-2998-6. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Martina HÁJKOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. Defects of Pollen Development in Transgenic Tobacco. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology, Brno: Masaryk University, 2001, roč. 27, č. 1, s. 54-55. ISSN 80-210-2241-8. info
 • BRZOBOHATÝ, Břetislav, Todor Nikolaev GENKOV, Ian MOORE, Jaroslava DUBOVÁ, Eliška NEJEDLÁ, Jiří MALBECK a Martin VÁGNER. Developmental Consequences of ipt Activation in Germinating Tobacco Seedlings. In 17th International Conference on Plant Growth Substances, Brno, Czech Republic, July 1-6, 2001, Abstracts. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 2001. s. 57. ISBN 80-7157-518-6. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Martina HÁJKOVÁ, Krystyna IDZIKOWSKA a Břetislav BRZOBOHATÝ. Meristem Development in Transgenic Tobacco Seedlings. In Botany in Time of Molecular Biology, Abstracts of 52nd Congress of Polish Botanical Society. Poznaň: Polish Botanical Society, 2001. s. 10. ISBN 83-7177-133-9. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Martina HÁJKOVÁ, Eliška NEJEDLÁ, Todor Nikolaev GENKOV a Břetislav BRZOBOHATÝ. Anatomical Study of ipt Transgenic Tobacco Embryo and Seedling Meristem Development. In From Gametes to Embryos, 10th International Conference on Plant Embryology, Book of Abstracts. 2001. info
 • BARTÁK, Miloš, Jaroslava DUBOVÁ, Martina HÁJKOVÁ, Josef HÁJEK a Iva MUSILOVÁ. Intrathalline distribution of an alga Trebouxia sp. and its photosynthetic parameters in Lasallia pustulata and Umbilicaria decussata. In Botany in Time of Molecular Biology, Abstracts of 52nd Congress of Polish Botanical Society. Poznaň: Polish Botanical Society, 2001. s. 174. ISBN 83-7177-133-9. info
 • ERDELSKÁ, Olga a Jaroslava DUBOVÁ. Double fertilisation of angiosperms 1889-2000 (The origin and significance of flowering plants double fertilisation). Biologia, Bratislava: Slovenská akademie věd, 2000, roč. 55, č. 4, s. 311-319. ISSN 006-3088. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Petr MLEJNEK a Břetislav BRZOBOHATÝ. Dynamics of b-glucosidase Zm-p60.1 Ectopic Expression during Transgenic Pollen Development: A Histochemic Approach. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1999, roč. 18, Suppl. 1, s. 112-116. ISSN 0231-5882. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Klára HERMANOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. Transgenic approach in pollen development study. In Acta Biologica Cracoviensia, Ser. Botanica. Cracow: Polish Academy of Sciences, 1999. s. 13. 41: (Suppl.). ISBN 0001-5296. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Petr MLEJNEK a Břetislav BRZOBOHATÝ. Dynamics of b-glucosidase Zm-p60.1 ectopic expression during transgenic pollen development: a histochemical approach. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1999, roč. 18, Suppl.1, s. 112-116. ISSN 0231-5882. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, E. BENKOVÁ a B. BRZOBOHATÝ. Histochemical localization of redirected cytokinin-glucoside-specific beta-glucosidase in transgenic tobacco plants. Histochemical Journal, Chapman and Hall, 1997, roč. 29, č. 1, s. 74-75. ISSN 0018-2214. info

24. 11. 2010