Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Miroslav Holík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 11. 3. 1999
Datum ukončení řízení 1. 11. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 1999
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Milan Kratochvíl, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.Ing. Jiří Brandštetr, DrSc. (VUT Brno, Chemická fakulta)
prof.Ing. Vladimír Macháček, DrSc. (Univerzita Pardubice)
prof. Jan Mocák, DrSc. (Slovenská technická univerzita Bratislava, SR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 10. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 3. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.