prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Michala Masaříka: Cancer Research Lab


kancelář: bud. A20/214
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3631
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 4. 2019
Habilitační práce (veřejná část) New insights into the pathogenesis of prostate cancer
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (1. lékařská fakulta UK a TN Praha)
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. (LF UK a a OUSA Bratislava)
Prof. Hajo Haase, Ph.D. (Technická univerzita Berlín, Německo)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 9. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (1. LF UK Praha - Anatomický ústav)
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (AV ČR, Biocev, Vestec)
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (LF UK Bratislava, SR)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.