Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.


kancelář: bud. C12/325
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6690
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 4. 1999
Datum ukončení řízení 25. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Síra ve sloučeninách fosforu
Oponenti habilitační práce prof.Dr. Ivan Lukeš,CSc. (Karlova univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta)
doc.Dr. František Kašpárek, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
prof.Dr. Katarína Györyová, CSc. (Univerzita P.J. Šafaříka Košice, SR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 5. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.Dr. Jiří Kameníček, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
doc.Dr. Zdeněk Mička, CSc. (Karlova univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta)
prof.Dr. Ludmila Žůrková, CSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 6. 1999