Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Iva Rosí


e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU SekretariátPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Pracovnice podatelny
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 239535
Interní informace Portál MU IS MU