Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

MDDr. Julie Bartáková


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Stomatologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Asistentka
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Molekulární metabolismus a chronická onemocněníPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Asistentka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 378870
Interní informace Portál MU IS MU