doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 7. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Vztah člověk - zvíře: Analýza zvířecího osteologického materiálu v antropologickém kontextu
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves)
Dr hab. Piotr Wojtal (Polská akademie věd)
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. (FF UP Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 2. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG AV ČR)
Členové prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (PřF UK v Praze)
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves)
doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.