Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Seznam seminářů v jarním semestru 2019

Zveme všechny zájemce na semináře Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, které se budou konat v jarním semestru 2019.

 

Tady je předběžný seznam, který se může v průběhu semestru měnit v závislosti na mimořádně zařazených přednáškách našich hostů.

 

28.2.

Prezentace studentů třetího ročníku.

 

7.3.

Chmelík, D.: Optimalizace produkčních podmínek sekundárního metabolitu nocunolinu A u cyanobakterie rodu Nostoc

 

14.3.

Zemánkova, J.: téma bude upřesněno

Frťalová, M.: Vliv nanopesticidů na rostliny

 

21.3.

Dvořáčková, M.: Role nitrátových iontů v regulaci hospodaření rostlin s vodou

Svobodníkova, L.: Vliv léčiv na rostliny

 

28.3.

Orekhová, A.: Druhově specifické funkční změny u antarktických mechů v průběhu vysychání

Marečková, M.: téma bude upřesněno

 

4.4.

Bleša, D.: Endofytické asociace orchideoidních mykorhizních hub

 

11.4.

Sedmíková, R.: Přenos dusíku v mykorhizních symbiózách

Nagy, V.: Zvýšení rezistence arbuskulárních mykorhizních hub  na fungicidy

 

18.4.

Miklíčková, O.: Vliv léčiv na mykorhízní symbiózy

Tomšej, J.: Vliv léčiv na biochemické a fyziologické procesy rostlin rostoucích v in vitro kulturách

 

25.4.

Dostálová, L.: Optimalizace kultivace řas a sinic

Hojdová, A.: Vliv akutního a chronického nízkoteplotního stresu na anatomické a fotosyntetické parametry u vybraných modelových druhů polárních druhů lišejníků a řas

 

2.5.

Krabičková, D.: Významnost anatomické integrace xylému v podmínkách limitující dostupnosti vody v prostředí

Gašparová, R.: Vysycháním indukovaná heterogenita fosyntézy u modelových druhů mechů a lišejníků