Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Seminář 28.2.

Zveme vás na seminář Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, který se koná každý čtvrtek od 14:00 v místnosti 335/A11.

Dne 28.2. budou mít prezentaci studenti třetího ročníku:

Butula, J.: Využití stabilních izotopů pro studium mykorhizních symbióz

Dybová, M.: Převod rostlin z in vitro do ex vitro podmínek

Floriánová, A.: Význam dusíkaté výživy pro vodní provoz rostlin

Horká, M.: Elicitace sekundárních metabolitů rostlin pěstovaných in vitro

Pokorná, K.: Výsevy terestrických orchidejí mírného pásu v in vitro podmínkách

Šmeringai, J.: Energetický metabalismus rostlin ve znečištěném prostředí

Zunt, R.: Působení oxidativního stresu u řas