Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Informace pro studenty

Absolvent oboru Experimentální biologie rostlin vychází ze základů, které tvoří přednášky a cvičení z rostlinné cytologie, anatomie a morfologie. Tyto disciplíny se zabývají vnitřní stavbou a vnějším utvářením rostlin a vysvětlují příčiny jejich rozdílů. Na tento základ navazují cvičení a přednášky z rostlinné fyziologie, která studuje takové významné procesy, jakými jsou fotosyntéza, dýchání, minerální výživa rostlin, jejich vodní provoz, růst, vývoj a dráždivost. Spolu s ekofyziologií a produkční biologií tvoří základ výuky speciálních fyziologických disciplín.

Absolventi získávají uplatnění jako vědci v základním i aplikovaném výzkumu na univerzitách, v ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství a dalších zařízeních, zabývajících se např. ochranou životního prostředí, nebo na výzkumných pozicích v soukromém sektoru i na prestižních zahraničních pracovištích. Dále se mohou ucházet o místa ve státním sektoru tam, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání s preferencí biologického zaměření (např. inspekce kvality potravin...).

 

Příklady uplatnění některých našich absolventů:

Technische Universitat Munchen, Dept. of Plant Science (Mnichov, Německo)

National Institute of Agricultural Research of Uruguay (Montevideo, Uruguay)

CEITEC - Středoevropský technologický institut (Brno)

Botanický ústav AV ČR (Brno)

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (Brno),

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. , Drásov

Symbiom, s.r.o., Lanškroun

Aktuálně

19. 3. 2019

Pozvánka na přednášku

Srdečně vás zveme na přednášku našeho hosta, která se bude konat ve čtvrtek 21.3.2019 ve 14h v místnosti 335/A11.   Přednášející:... více

28. 2. 2019

Seminář 28.2.

Zveme vás na seminář Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, který se koná každý čtvrtek od 14:00 v místnosti... více

28. 2. 2019

Seznam seminářů v jarním semestru 2019

Zveme všechny zájemce na semináře Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, které se budou konat v jarním semestru... více

11. 2. 2019

Pozvánka na SZZ a obhajoby diplomových prací

Dne 14.2.2019 se budou konat státní závěrečné zkoušky (magisterské) a obhajoby diplomových prací od 10:00 v místnosti... více

14. 1. 2019

Dny otevřených dveří 2019

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě MUNI na Dny otevřených dvěří. Informace o... více