Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Bakalářské studium

Základní pravidla pro psaní bakalářské práce:

  • Práce musí být zadána a zpracována jako literární rešerše
  • Práce musí obsahovat tyto oddíly: abstrakt (v češtině/slovenštině a angličtině), klíčová slova (5-10, v češtině/slovenštině a angličtině), úvod, vlastní literární přehled (hlavní část bakalářské práce), přehled použité literatury. Může v případě potřeby obsahovat přílohy (tabulky, obrázky apod.).
  • Práce se odevzdává jak v tištěné podobě, svázaná, ve dvou exemplářích, tak i v elektronické podobě prostřednictvím IS. Odpovědná osoba pro odevzdávání bakalářských prací je prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Témata bakalářských prací:

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací

  • Témata bakalářských prací spolu s uvedením školitele a případně konzultanta musí být uvedeny v IS. Zde je také možné vybírat z nezadaných vypsaných témat. Další témata lze domluvit individuálně, dle zájmu studenta.
  • V případě externího vedoucího je nutné vyhledat interního konzultanta z OFAR, který zajístí splnění formálních požadavků

 

Aktuálně

19. 3. 2019

Pozvánka na přednášku

Srdečně vás zveme na přednášku našeho hosta, která se bude konat ve čtvrtek 21.3.2019 ve 14h v místnosti 335/A11.   Přednášející:... více

28. 2. 2019

Seminář 28.2.

Zveme vás na seminář Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, který se koná každý čtvrtek od 14:00 v místnosti... více

28. 2. 2019

Seznam seminářů v jarním semestru 2019

Zveme všechny zájemce na semináře Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, které se budou konat v jarním semestru... více

11. 2. 2019

Pozvánka na SZZ a obhajoby diplomových prací

Dne 14.2.2019 se budou konat státní závěrečné zkoušky (magisterské) a obhajoby diplomových prací od 10:00 v místnosti... více

14. 1. 2019

Dny otevřených dveří 2019

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě MUNI na Dny otevřených dvěří. Informace o... více