The Rho guanine nucleotide exchange factor Trio is required for neural crest cell migration and interacts with Dishevelled

with Žádné komentáře

Development 2020 147: dev186338 ABSTRACT: Directional migration during embryogenesis and tumor progression faces the challenge that numerous external signals need to converge to precisely control cell movement. The Rho guanine exchange factor (GEF) Trio is especially well suited to relay … Read More

Iniciativa společnosti Česká hlava zaměřená na rychlé propojení vědy a výzkumu s firemní praxí

with Žádné komentáře

Ve spolupráci České hlavy s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a dalších podnikatelských svazů byl založen projekt Konektor. Jeho princip je jednoduchý – krátký abstrakt vědeckého projektu bude rozeslán po intranetových linkách těchto podnikatelských … Read More