Absolventi magisterského studia

Mgr. Michaela Gregorová

PhD studentka, University of Bristol, Velká Británie

Vždy mě lákala práce ve vědecké laboratoři a díky studiu experimentální biologie jsem si již ve druhém ročníku vyzkoušela, jaké to opravdu je. Téměř čtyři roky jsem se zabývala výzkumem léčby chronické lymfocytární leukémie v laboratoři prof. Bryji. Přátelská a zároveň velmi profesionální atmosféra na oddělení byla velkou motivací v časové náročnosti při studiu, díky které jsem během svého studia získala několik ocenění za svou práci. Také jsem si díky programu Erasmus+ vyzkoušela pracovat a žít v holandské metropoli a tato půlroční stáž mi přinesla mnoho zkušeností do profesního i osobního života. Zahraniční zkušenost mě ovlivnila natolik, že jsem se rozhodla pokračovat ve svém studiu a nastoupit na doktorský program na prestižní University of Bristol (UK), kde se budu zabývat výzkumem tropického onemocnění, horečky dengue.

Mgr. Lucie Woloszczuková

PhD studentka, Danish Research Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE), Aarhus University, Dánsko

„Pracuji ve skupině prof. Nykjaer, kde se zabývám buněčnou signalizací během vývoje mozku. Zaměřuji se na to, jak chyby v této signalizaci mohou ovlivnit vývoj dopaminergního systému a zapříčinit tak vznik některých psychiatrických onemocnění. Bakalářské a následně i magisterské studium na OFIŽ mi dalo pevné teoretické základy, navíc jsem měla příležitost osvojit si i širokou škálu metod molekulární biologie. Na takto získané znalosti a zkušenosti se mohu během řešení svého projektu plně spolehnout.“

Mgr. Tereza Rašovská

Embryologická laborantka, Gennet, Praha

Náplní mé práce je poskytování specializované péče v oboru reprodukční medicíny. Konkrétně práce v laboratoři, zpracování spermií k umělému oplodnění, vyšetření spermiogramů a práce s embryi. Potřebné teoretické znalosti i laboratorní praxi jsem získala při studiu na OFIŽ.

kpt. Mgr. Veronika Pánská

Forenzní expert v odvětví kriminalistická biologie a genetika, Policie České republiky

Třetím rokem pracuji jako odborný pracovník a technický vedoucí ve forenzní biologicko-genetické laboratoři PČR. Naplní mojí práce je především analýza stop zajištěných na místech činu a provedení následné identifikace osob pomocí analýzy DNA.

Mgr. Tomáš Pecka

Odborný pracovník, Státní veterinární ústav Jihlava

Pracuji v laboratoři molekulární biologie. Provádím diagnostiku na bázi konvenčních a real-time PCR technik se zaměřením na stanovení virových a bakteriálních patogenů pro kontrolu zdraví zvířat a kontrolu kvality potravin a krmiv.

Mgr. Lucie Skříčková

Technolog, TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., Brno

Již při studiu na OFIŽ jsem do TestLinu chodila na brigádu a nyní zde již rok pracuji na pozici technologa. Náplní mé práce je vyvíjet lékařskou diagnostiku, konkrétně metodu ELISA sloužící ke stanovení protilátek či antigenů u mnoha onemocnění, jako je klíšťová encefalitida, toxoplazmóza aj.

Mgr. Vít Hubinka

Manažer kvality a rozvoje, Reprofit International s.r.o. a jednatel společnosti Reprotrans s.r.o.

Po škole jsem začal pracovat v odvětví léčby neplodnosti a brzy jsem se vypracoval na pozici vedoucího laboratoří. Dnes řídím rozvoj kvality holdingu FutureLife, který čítá 16 klinik pro léčbu neplodnosti. Jsem také jednatelem společnosti pro převoz reprodukčních buněk po celém světě.

RNDr. Kateřina Wagnerová

Vedoucí Laboratoře IVF, Sanatorium Helios spol. s r.o., Brno

11 let pracuji v Sanatoriu Helios jako embryolog, 8 let pak na pozici vedoucí embryologické a andrologické laboratoře, jsem také externím odborným konzultantem pro další tři laboratoře na Slovensku. IVF je fascinující obor, který se velmi rychle vyvíjí, navíc spojení práce v laboratoři s velmi osobním kontaktem s pacienty, kterým pomáhám k vytouženému miminku, mě zřejmě nepřestane nikdy naplňovat.

Mgr. Vojtěch Dvořák

Doktorand, CeMM – Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Vídeň, Rakousko

Cílem mé práce je vyvinout terapeutika zaměřená proti transportérům na povrchu nádorových buněk. Při své práci hojně čerpám ze zkušeností získaných při zpracovávání bakalářské a diplomové práce na Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., se kterým Přírodovědecká fakulta úzce spolupracuje.

RNDr. Gabriela Tauwinklová

Ředitelka embryologické laboratoře, REPROMEDA

Jako klinický embryolog se celý svůj profesní život věnuji metodám IVF s cílem pomáhat neplodným párům k narození zdravého dítěte. Studium na PřF mi dalo nejen celkový biologický přehled a povědomí o fyziologii reprodukce, ale také základy kritického myšlení a odborné etiky.

Mgr. Jan Mašek, Ph.D.

Postdoktorandský výzkumník na Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko

Třetím rokem působím jako pracovník v základním výzkumu v laboratoři Emmy Andersson. Věnuji se problematice, které jsem propadl již během studia na OFIŽ, tedy objasňování základních mechanismů výměny informací mezi buňkami.

Absolventi doktorského studia

Tomasz Witold Radaszkiewicz, Ph.D., M.Sc.

Postdoc, BryjaLab, Section of Animal Physiology and Immunology, Faculty of Science, MUNI

“I have finished my Ph.D. studies at OFIŽ, where I had a great to opportunity to study different aspects of the cellular communication using various approaches – from genome editing to dynamic protein-protein interactions. Thanks to the stimulating scientific environment, state-of-the-art equipment, and collaboration possibilities, we could tackle both relevant medical problems and basic biological questions about cell functioning. Most importantly – I met great people. Thus, I have not hesitated to stay and continue my research as a Postdoctoral Researcher in BryjaLab.”

Mgr. Martin Kunc, Ph.D.

Postdoc, Department of Molecular Biosciences, Stockholm University, Sweden

“I currently work as postdoc in laboratory of prof. Ulrich Theopold at The Department of Molecular Biosciences, Stockholm University, Sweden. Here I continue with research of insect immune system this time focused on reactions employed against tumor progression in Drosophila. During my stay at OFIŽ I acquired all the necessary knowledge and enthusiasm needed for research career. Moreover, I highly appreciated the collaboration with the most prestigious research groups worldwide, possibility to attend several international fellowships and conferences, and technical background of the university. Last but not least, I would like to highlight all the amazing and helpful people at OFIŽ, which are heart and soul of the department and all together create friendly and supportive environment.”

Mgr. Petra Paclíková, Ph.D.

Postdoc, BryjaLab, Section of Animal Physiology and Immunology, Faculty of Science, MUNI

„I am currently continuing as a postdoc in prof. Vítězslav Bryja research group. My doctoral studies were based on CRISPR/Cas9 methodology that helped me to create many new cell models for studying one of the most important signalling pathway- Wnt pathway and its crucial component -protein Dishvelled. And my work now continues to dissect unknown roles and functions of this protein. During my doctoral studies I was awarded by Brno PhD Talent grant and EMBO short term fellowship stipend that supported my work here and I was lucky to publish and contribute to several scientific papers. All this thanks to a great environment, motivated and inspiring colleagues and friendly atmosphere at OFIZ.“

Mgr. Stanislav Drápela, Ph.D.

Postdoc, Department of Molecular Oncology, Moffitt Cancer Center, Tampa, FL, USA

“I work as a postdoctoral fellow in the laboratory of Dr. Ana Gomes in the Moffitt Cancer Center, Tampa, FL. My current research takes advantage of my well-rounded cancer biology background and skills to understand how epigenetic modification such as chromatin remodeling affect disseminated breast cancer cells condition metastatic colonization. “Previous academic and formal training in Soucek Lab under OFIZ fostered in me the desire to do research that matters, allowed me getting essential experience and skills in internships abroad and has provided me with a comprehensive background in biochemistry and cancer biology.“

Mgr. Lenka Radoňová, Ph.D.

Postdoc, Reproductive & Developmental Biology Laboratory – Reproductive Medicine Group, NIEHS, Durham, NC, United States

„I’m currently working as a postdoc in the Reproductive Medicine Group led by Dr. Carmen Williams at National Institute of Environmental Health Sciences in North Carolina, USA. In our lab we are interested in events of egg activation and its transition to a developing embryo. I’m particularly interested in studying calcium signaling at fertilization, which is crucial for successful fertilization itself and faithful accomplishment of pre- and post-implantation embryonic development. During my doctoral studies at OFIZ I appreciated the variety of offered courses and seminars which allowed me to gain valuable theoretical knowledge in the field of reproductive/developmental biology and the friendly atmosphere of the department. Our research group, the Mammalian Reproduction Group led by Dr. Martin Anger, is based at the Veterinary Research Institute in Brno. Here I had an amazing opportunity to work with excellent equipment for oocytes and embryos micromanipulation and live cell imaging. I’m currently using these techniques in my postdoctoral position, as well as other important skills gained during my PhD such as design of experiments and scientific writing.“

Mgr. Marek Hampl, Ph.D.

Postdok, Laboratoř molekulární morfogeneze, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Brno

„V současné době pracuji jako postdoktorand ve skupině doc. Marcely Buchtové na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Brně. Zabývám se zde studiem vývojových procesů podílejících se na vzniku kraniofaciálních defektů s využitím myších transgenních modelů. Studium na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů mi umožnilo rozvíjet své teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru vývojové biologie. Díky OFIŽ jsem si již v průběhu magisterského studia mohl vyzkoušet studium v zahraničí na University of Turku ve Finsku prostřednictvím programu Erasmus. V průběhu doktorského studia jsem se zúčastnil dvou zahraničních stáží (University of Pittsburgh, USA a Medical University Vienna, Rakousko), kde jsem se naučil pracovat s myšími transgenními modely a navázal zde spolupráci s významnými vědeckými skupinami v oblasti vývojové biologie.“

Zankruti Dave, Ph.D.

Postdok, Department of Neuro-Oncology, Uppsala University, Sweden

Presently, I work in Department of Neuro-Oncology, Uppsala University, as a post-doc in the lab of Dr. Michael Andäng. We are interested in understanding of what controls the balance between active and quiescent cell states in neuronal stem cells and wish to apply this knowledge towards protecting the stem cell population in patients, especially young children, undergoing chemotherapy. During my stay at OFIZ I have had an opportunity to broaden not only my skill set but also expand my scientific views and get trained in thinking critically. Over the years, I have highly benefited from the collaborative, supportive and friendly nature of the department.

Mgr. Karol Kaiser, Ph.D.

Postdok, laboratoř Prof. Fiony Doetsch, University of Basel, Švýcarsko

„V súčasnosti pôsobím ako postdoktorand vo výskumnom tíme Dr. Fiony Doetsch na Univerzite v Bazileji. V mojom výskume sa zaoberám úlohou málo známeho orgánu- choroidného plexu a jeho rolou v regulácii zloženia mozgomiešneho moku. Túto fascinujúcu časť mozgu, ktorá predurčila a spečatila môj posdoktorandský osud, som objavil vďaka unikátnej možnosti absolvovať ako študent Oddelenia fyziológie a immunológie živočíchov časť štúdia na Karolinska Inštitúte v Štokholme. Podobné príležitosti z môjho pohľadu robia z tohto oddelenia jedinečné miesto pre štúdium a vedeckú kariéru v príjemnom prostredí, s vynikajúcim technickým zázemím a na pomery Masarykovej Univerzity nadštandardnými možnosťami zapojenia sa do kolaborácii s najkvalitnejšími zahraničnými vedeckými skupinami.“

Mgr. Jakub Harnoš, Ph.D.

Postdok, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

Působím jako postdoktorandský pracovník v laboratoři prof. Sergeie Sokola, kde se zabýváme signální dráhou Wnt a její úlohou v regulaci embryonálního vývoje (určení polarity buněk ve vývoji obratlovců, specifikace tělní osy či vývoj nervové soustavy). Studium na OFIŽ mi dalo potřebný teoretický rozhled v oblasti vývojové biologie a mezibuněčné komunikace, ale především osvojení si širokého spektra metod molekulární biologie. Díky zapojení se do prezentace výsledků na mezinárodních konferencích jsem získal také řadu užitečných profesních kontaktů, které mi mimo jiné pomohly získat postdockou pozici na prestižním pracovišti v USA.

Mgr. Kateřina Štefková, Ph.D.

Asistentka, Ústav anatomie Lékařské fakulty HK, Karlova Univerzita, Hradec Králové

Má práce na anatomickém ústavu spočívá ve výuce a praktickém vzdělávání budoucích lékařů v oblasti lidské anatomie. Studium na OFIŽ mi dalo široké všeobecné základy, které mohu nyní zúročit při přípravě jednotlivých praktických cvičení a samozřejmě také přímo ve výuce.

Pharm.Dr. Ján Remšík, Ph.D.

Postdok, Human Oncology & Pathogenesis Program, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů PřF MU, zameranej na plasticitu nádorových buniek, som sa stal súčastou výskumného týmu Dr. Adrienne Boire na MSK, kde ako postdoc študujem imunológiu metastáz rakoviny prsníka, pľúc a melanómu do centralnej nervovej sústavy.

Mgr. Martina Danešová, Ph.D.

Výzkumná a vývojová pracovnice, Enantis s.r.o.

Hlavní náplní mé práce je vývoj lékové formy pro potenciální léčivo usnadňující hojení chronických ran na bázi růstových faktorů a jeho preklinické testování. Mou odpovědností je spolupráce s pracovišti MU a dalších univerzit, akademie věd a firem, které se podílejí na našem výzkumu.

Ing. Viktor Horváth, Ph.D.

International Key Account Manager EMEA Subregion South-East, Roche Diagnostics

Náplní mé pozice je tzv. „business development“ ve vztahu k velkým mezinárodním laboratorním diagnostickým řetězcům. V mojí dosavadní práci pro Roche Diagnostics mně vždy výrazně pomáhají znalosti týkající se buněčné a nádorové biologie získané při studiu na Masarykově univerzitě v Brně.

Mgr. Silvie Kremserová, Ph.D.

Postdok – Inflammation Program, Carver College of Medicine, University of Iowa, IA USA

Po obhájení své disertační práce jsem se rozhodla zůstat v akademické sféře, zúročit a dále rozšířit své dovednosti získané během studia na Přírodovědecké fakultě MU a pokračovat jako postdoc v laboratoři prof. Nauseefa. Zde řeším projekt, který studuje buněčnou smrt lidských neutrofilních granulocytů po požití meticilin-rezistentního S. aureus. Hlavní náplní mé práce je plánování a provádění experimentů, psaní publikací a grantů, a prezentace získaných dat na seminářích a mezinárodních konferencích.

Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno

Na Biofyzikálním ústavu AVČR pracuji od roku 1997, od května roku 2017 zde vykonávám funkci ředitelky. Můj výzkum je zaměřen na studium architektury buněčného jádra, strukturu chromatinu a chromosomu. Zajímám se o epigenetické mechanismy při opravách DNA.

Mgr. Alena Votavová, Ph.D.

Výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. a Zemědělský výzkum, s.r.o., Troubsko

V rámci svého studia na OFIŽ jsem se zabývala tématem chovu čmeláků. V průběhu studia jsem získala práci ve VUP a ZV Troubsko jako výzkumný pracovník. Mám na starosti řízení chovu čmeláků, získávání a řešení výzkumných projektů a také komerční prodej čmeláků i vše s tím spojené.

Mgr. Kateřina Straková, Ph.D.

Lektorka Biologie, Biologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita

Druhým rokem vyučuji základy biologie studenty studující na lékařské fakultě – třeba mediky, zubaře, zdravotní laboranty nebo fyzioterapeuty. Většinu mé práce tvoří komunikace se studenty, příprava přednášek, seminářů a cvičení, zkoušení studentů a organizace výuky na našem ústavu.

Mgr. Libor Vojtek, Ph.D.

Obchodní zástupce a aplikační specialista oddělení molekulární biologie, BioVendor a.s.

Náplní mé pozice ve firmě BioVendor je již druhým rokem nabízet zákazníkům v oboru Life-science a klinické diagnostiky kompletní řešení v oboru molekulární biologie. Díky této práci jsem neustále v kontaktu nejen s nejnovějšími technologiemi, ale také s novými lidmi.

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D.

Zástupkyně primáře, Transfuzní a tkáňové oddělení (TTO), Fakultní nemocnice Brno

Ve FN Brno pracuji od r. 1990. Vědomosti a zkušenosti zaměřené na imunologii a buněčnou fyziologii jsem postupně uplatňovala na všech svých pozicích. Nyní je využívám ve funkci managera kvality, ve funkci zástupce primáře TTO i při organizaci procesů týkajících se lidských tkání a buněk.

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

Ředitelka Centra pro transfer technologií, Masarykova univerzita

Studium na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů mi umožnilo kromě získání výborného vzdělání, z něhož těžím doposud, především rozvinout své schopnosti s důrazem na samostatnost, výkon, odpovědnost za sebe i tým a otevřelo mi bránu do světa dospělých vzdělaných a vážených milých lidí. Na své působení zde velmi ráda vzpomínám a své bývalé kolegy podporuji a fandím jim i ze svého současné pozice.