Services draft

with Žádné komentáře

Get Xenopus gametes and embryos for your research from our facility! 🐸 Xenopus as an essential vertebrate model system for biomedical research All these features make Xenopus a tractable model to probe diverse biological processes such as cell signalling, cell … Read More

Úspěch studentek OFIŽ! Získaly granty na podporu diplomových prací

with Žádné komentáře

Studentky magisterského studia uspěly v interní grantové soutěži GAMU v kategorii Podpora vynikajících diplomových prací a získaly tak finanční podporu pro své diplomové projekty!: Bartošíková Jana, Bc., obor Experimentální biologie živočichů a imunologie, specializace Imunologie: Imunokompatibilita plazmochemicky funkcionalizovaných povrchů (vedoucí … Read More

Rozhovor s V. Bryjou: Vědeckou výzvu pro mě představují signální dráhy proteinů a mezibuněčná komunikace

with Žádné komentáře

Přírodovědecká fakulta MUNI připravila rozhovor s Prof. Vítězslavem Bryjou, Ph. D. v rámci seriálu „Příběhy úspěšných kolegyň a kolegů“, který přibližuje vědecká témata, kterými se vědci na PřF MUNI zabývají. Můžete si přečíst celý rozhovor s ním a nebo také … Read More

Conducting composite films based on chitosan or sodium hyaluronate. Properties and cytocompatibility with human induced pluripotent stem cells

with Žádné komentáře

Abstract: Novel composite films combining biocompatible polysaccharides with conducting polyaniline (PANI) were prepared via the in-situ polymerization of aniline hydrochloride in the presence of sodium hyaluronate (SH) or chitosan (CH). The composite films possess very good cytocompatibility in terms of … Read More

1 2 3 4 5 6 7 17