Embryologická exkurze pro Bioskop

with Žádné komentáře

Na konci srpna proběhla v prostorách bohunického kampusu letní škola Bioskopu, vědeckého výukového centra při MU. V rámci několikadenního programu středoškolští studenti zavítali i na naše oddělení.

Na OFIŽ se studenti pod vedením doc. Buchtové, Mgr. Kristekové a Mgr. Killingera seznámili se základy embryologie. Osm studentů si vyzkoušelo práci se stereoskopickými mikroskopy, pozorvali například kuřecí embrya v různých fázích jejich vývoje. Součástí workshpu byla také prohlídka chovů laboratorních živočichů včetně chovu hmyzu.

Doufáme, že studenty program zaujal a jsme rádi, že na OFIŽ můžeme rozvíjet nadšení mladých studentů.