Newsletter říjen 2022

with No Comments

 | 

3. 10. 2022, 7:36

OFIŽ: novinky pro říjen 2022

Milí studenti, kolegové a přátelé OFIŽ,

se začátkem nového semestru se vracíme k publikování měsíčního newsletteru OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly.

Pokud byste chtěli do příštích newsletterů něco přidat, pište na katerina.tomanova@mail.muni.cz

Pozvánky
Program semináře EBŽI – říjen 2022

Bi3332, Bi7603, Bi9605 – seminář probíhá každou středu v 11:00, v místnosti B11/306:

  • 5. 10. – absolvent z praxe: Mgr. Markéta Slavíková, Ph.D., embryoložka v klinice Reprofit
  • 12. 10. – absolvent z praxe: Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D., výzkumnice v týmu Buněčné a molekulární imunoregulace (dr. Frič), FNUSA Brno 
  • 19. 10. – American dream… or nightmare? debata o životě vědce v USA. Dr. Harnoš, Dr. Fabian
  • 26. 10. – prof. Jiřina Hofmanová + Mgr. Štěpán Čada: Etika vědecké práce

Změna programu vyhrazena. Všichni jste srdečně vítáni!
Program Life Sciences semináře

Pro studenty

Závěrečné práce na OFIŽ – náležitosti a termíny

Nastoupili jste do 3. ročníku bakalářského studia nebo do 1. ročníku navazujícího magisterského studia? Nezapomeňte, že do 27. 10. 2022 je nutné zadat témata závěrečných prací. Vězte, že od letošního roku je možné psát nejen rešeršní, ale také experimentální bakalářskou práci. Typ práce musí být uveden už v zadání.

Pro základní rozhled se podívejte na naše výzkumné týmy a dohodněte si schůzku s příslušným vedoucím, ten vás může případně nasměrovat dále. 

Pokud si nevíte rady s citacemi, formátováním a dalšími praktickými záležitostmi při psaní závěrečných prací, podívejte se na stránky Knihovny univerzitního kampusu – najdete zde jak kurzy, tak záznamy z již proběhlých přednášek.

Systém zaškolení s přístroji

Naše pracoviště je vybaveno celou řadou špičkových přístrojů, které nám umožňují dosahovat vynikajících vědeckých výsledků. Chceme, aby nám přístrojové vybavení vydrželo co možná nejdéle. Na OFIŽ byl proto zaveden systém, který má zajistit odborné používání naší infrastruktury – samostatná práce na přístroji je možná až po důkladném zaškolení od odpovědné osoby.

Seznam pověřených osob, stejně jako instrukce k použití daných přístrojů naleznete nově v záložce Přístroje a služby na našich stránkách. Důrazně doporučujeme si před prací na konfokálním mikroskopu, průtokovém cytometru a dalších přístrojích v seznamu uživatelů ověřit, že jste k tomuto podle nového systému kompetentní.

Událo se…

Noc vědců 30. 9.

V pátek 30. září proběhla celorepubliková akce Noc vědců, letos s podtitulem Všemi smysly. Zaměstnanci a studenti OFIŽ si pro návštěvníky připravili pestrý program a svá stanviště zavírali jako jedni z posledních.

Na stanovišti Hmyz všemi smysly byly připraveny tradiční ukázky hmyzu, který u nás chováme. Stanoviště Svět mikroskopickým zrakem nabídlo jak fixované preparáty tkání, tak živá embrya kuřat nebo žab. V dalších mikroskopech pak bylo možno si do detailu prohlédnout u nás žijící druhy klíšťat. Novinkou v našem programu bylo stanoviště Cítí lidé magnetické pole? Určování severu v suterénních cívkách bylo jistě nevšedním zážitkem.

Doc. Vácha také přispěl plenární přednáškou na téma Magnetorecepce – jak a proč živočichové vnímají magnetické pole.

Po dvou letech on-line programů byla návštěvnost velmi vysoká, děti i dospělí se dobře bavili.

Na OFIŽ nastoupil nový kolega

Řady zaměstnanců OFIŽ rozšířil od 1. září vývojový biolog dr. Peter Fabian. Do České republiky se vrací po několikaletém pobytu v USA (laboratoř prof. Gage Crump, Los Angeles), a to i díky grantu MASH Junior, který umožňuje mladým úspěšným vědcům založit si výzkumnou skupinu a postavit se tak na vlastní nohy.

Hlavním zájmem skupiny dr. Fabiana bude objasnění základních mechanismů vývoje a sebeobnovy orgánů obratlovců. Pokračovat bude ve výzkumu vzniku a vývoje některých lidských metabolických poruch jako například alkaptonurie (nemoc černých kostí), k čemuž poslouží nově vyvinuté unikátní linie dania pruhovaného.

Podívejte se na stránky laboratoře dr. Fabiana a zjistěte o jeho výzkumu více.

 

Příležitosti
Soutěž Wernera von Siemense

Právě probíhá sběr nominací v soutěži Wernera von Siemense hned v několika kategoriích:

  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší disertační práce
  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu

Neváhejte se sami přihlásit, neváhejte nominovat své studenty či doporučte studenta přímo organizátorům soutěže, kteří jej následně osloví. Výhra je spojena se štědrou finanční odměnou.

Termín pro podání přihlášek: 30. 11. 2022

Biologické zajímavosti

Ig Nobel prize 2022

V září proběhlo slavnostní vyhlášení Ig Nobel prize, tedy ocenění za objevy, které mají lidi “nejdříve rozesmát a poté je donutit zamyslet se”. Ceny jsou udělovány již od roku 1991 a komise, která laureáty vybírá, je složena z opravdových nobelistů.

V kategorii Biologie získali cenu vědci z Kolumbie a Brazílie. Oceněn byl výzkum štírů, konkrétně jejich chování po obranném odvržení ocasu. Výstupem výzkumu je jak analýza rychlosti pohybu, tak vliv autotomie na sexuální atraktivitu – to vše s přihlédnutím k faktu, že odvržení ocasu vede u štírů k zácpě, na kterou mohou i uhynout.

V kategorii Medicína uspěl tým z Polska s objevem, který by mohl ulehčit život pacientům po chemoterapii. Vedlejším efektem léčby chemotarepeutiky jsou mimo jiné záněty ústní dutiny, na které se používá kryoterapie ve formě ledových kostek. Tým z Polska ukázal, že stejný efekt má také zmrzlina, která je pacienty přijímána o mnoho lépe.

Ocenění mají letos také jednu českou stopu, a to v kategorii Aplikovaná kardiologie: Eliška Procházková se podílela na výzkumu synchronizace srdečního tepu při randění na slepo. 

Seznam všech letošních vítězů najdete stejně jako výsledky minulých let zde.

© 2023
Masarykova univerzita