PhD talent-ky na OFIŽ

with No Comments
Studentky OFIŽ zaznamenaly velký úspěch v soutěži Brno Ph.D. Talent pořádané sdružením JCCM a.s.
Brno Ph.D. Talent je prestižní soutěž pro mladé vědecké talenty z brněnských univerzit s cílem podpořit začínající doktorandy. Celková stipendijní podpora činí 300 000 na tři roky, studentům zajistí finanční nezávislost a tím možnost plně se soustředit na vědeckou práci.
Pro rok 2020 bylo ze 130 přihlášených vybráno 25 nejlepších a mezi oceněnými jsou hned tři studentky z našeho oddělení. Naše doktorandky uspěly s tématy, která mají za cíl objasnit buněčné děje v různých typech tkání.
Oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! 👏🎉🎉
Mgr. Petra Kompaníková

laboratoř V. Bryji

Petra uspěla s projektem sledujícím úlohu proteinu Wnt5a a to v oblasti mozku zvané choroidní plexus. Wnt5a je protein účastnící se tvorby tzv. rozvětvených struktur, jako jsou například plíce, slinné nebo mléčné žlázy. Na pochopení způsobu, jakým tento protein řídí skládání a tvorbu nových tkání si Petra vybrala choroidní plexus ve 4. mozkové dutině. Tato celkem neznámá sekreční tkáň stojí za produkcí a úpravou složení mozkomíšního moku, který je klíčový pro vývin celé nervové soustavy.
Mgr. Daniela Kristeková

laboratoř M. Buchtové

Daniela se zajímá o působení nanočástic na organismus, konkrétně pak sleduje buněčné a molekulární odpovědi organismu po expozici nanočásticemi těžkých kovů. Projekt bude mapovat tkáňově specifické změny a distribuci nanočástic u myší po inhalaci například nanočástic olova nebo kadmia. Kromě jiného bude Daniela sledovat také efektivitu odstraňování zmíněných nanočástic. Výzkum může pomoci s odstraňováním nanočástic těžkých kovů z organismů ve znečištěných průmyslových oblastech.
Mgr. Daniela Rubanová

laboratoř L. Kubaly

Daniela získala ocenění za projekt, který má za cíl vývoj a výzkum nových nanopolymerních nosičů léčiv na revmatoidní artritidu. Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění snižující kvalitu života. Současné terapeutické možnosti jako glukokortikoidy, nesteroidní protizánětlivá léčiva a terapeutické protilátky pouze tlumí projevy nemoci a často vykazují vážné vedlejší účinky. Danielin projekt vývoje, charakterizace a preklinické testování nových nanopolymerů konjugovaných s těmito léčivy umožní cílenou terapii, což by mělo vylepšit farmakokinetiku a redukovat vedlejší účinky léčiv.