Lukáš Kubala

Webové stránky laboratoře:
https://www.ibp.cz/cs/vyzkum/oddeleni/biofyzika-imunitnich-systemu/informace-o-oddeleni

Výzkumná skupina je zaměřena na molekulární mechanismy regulující komplexní imunitní odpovědi za fyziologických i chorobných stavů, včetně zánětu, infekce a poškození tkáně.