Ohlédnutí za rokem 2020

with Žádné komentáře

Webová verze  |  Odesláno 31. 12. 2020, 13:50

OFIŽ: Ohlédnutí za rokem 2020

Milí studenti, kolegové a přátelé,

děkujeme Vám všem za přízeň a spolupráci v uplynulém roce!

Pro radost přikládáme ohlédnutí za rokem 2020 s tím, co se nám letos nejvíce podařilo.

Přejeme Vám hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu vědeckých a studijních úspěchů v roce 2021!

OFIŽ

Naše úspěchy v roce 2020

PhD talenti na OFIŽ

Ocenění Brno PhD Talent pro nadějné začínající doktorské studenty působící v Brně v letošním roce získaly tři studentky OFIŽ:

Gratulujeme! 🎉

Pavlína Janovská a Vítězslav Bryja jako MUNI Scientists

Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu byli v prosinci oceněni cenou MUNI Scientist vybraní vědci z Masarykovy univerzity. Mezi oceněnými úspěšnými vědci jsou i prof. Vítězslav Bryja a Dr. Pavlína Janovská, kteří se zaměřují na signalizaci Wnt a její roli v buněčné biologii a u několika malignit, včetně chronické lymfocytární leukémie.

Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva ČAZV pro Martina Kunce

Uznání ministra zemědělství a předsedy předsednictva České akademie zemědělských věd za kvalitní dosažené výsledky získal v letošním roce Martin Kunc, Ph.D. za recenzovaný odborný článek „Rok včely medonosné se zaměřením na její fyziologii a imunitu: Hledání biochemických znaků dlouhověkosti“ (The year of the honey bee (Apis mellifera L.) with respect to its physiology and immunity: A search for biochemical markers of longevity).

 

CK1 inhibitory o krok blíže k pacientům – nová spin-off společnost CasInvent Pharma

Novou spin-off společnost pod názvem CasInvent Pharma, a.s. založila v uplynulých dnech Masarykova univerzita ve spolupráci investičním partnerem i&i Prague, s.r.o. s cílem umožnit další vývoj nových sloučenin, které by se mohly uplatnit coby léčiva na některé typy leukémií, lymfomů a solidních nádorů. Výzkumu a vývoji těchto látek se dlouhodobě věnují výzkumné skupiny Vítězslava Bryji v čele s Pavlínou Janovskou z OFIŽ a Kamila Parucha z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MUNI.

Díky nově založené společnosti mohou dokončit preklinickou fázi vývoje potenciálních léčiv a posunout testování nejnadějnějších sloučenin do fáze klinického testování.

OFIŽ povýšilo o dva docentské akademické pracovníky

Na našem oddělení úspěšně obhájili svou habilitační práci a nově letos akademický titul docent v oboru Fyziologie živočichů získali:

Gratulujeme!

Studentky OFIŽ získaly granty v Programu rektora na podporu svých výzkumných projektů

Studentky našeho oddělení uspěly v grantové soutěži Programu rektora, kdy jsou vynikajícím studentům magisterských studijních programů udělovány granty na podporu výzkumu souvisejícího s jejich diplomovou prací.

Podporu pro své projekty získaly:

Cena děkana pro magisterské a doktorské studenty

Cenou děkana byli v letošním roce za výsledky svého studia a vědecké práce oceněni tito studenti:

V kategorii nejlepších studentů magisterských programů

  • Mgr. Tomáš Gybeľ – z výzkumné skupiny prof. Vítězslava Bryji, nyní se věnuje už svému doktorskému projektu s názvem Molekulární a funkční analýza biologie kasein kinázy 1

V kategorii nejlepších studentů doktorských programů

  • Mgr. Marek Hampl, Ph. D. – z výzkumné skupiny doc. Marcely Buchtové, v srpnu poté úspěšně dokončil svůj doktorský projekt Vývojové procesy podílející se na vzniku rozštěpů rtů a patra
  • Mgr. Karol Kaiser, Ph. D. – z výzkumné skupiny prof. Vítězslava Bryji, který už zdárně dokončil své působení na MUNI a nyní působí na pozici postdoc na University of Basel ve Švýcarsku
  • Mgr. Anna Kotrbová – z výzkumné skupiny prof. Vítězslava Bryji pod vedením Dr. Venduly Pospíchalové, věnuje se tématu Funkční a biochemická analýza extracelulárních váčků z ascitů pacientek s karcinomem vaječníku

EMBO Short-term Fellowship pro doktorandky OFIŽ

Doktorské studentky Mgr. Anna KotrbováMgr. Petra Paclíková získaly prestižní grant EMBO Short-term Fellowship, který podpořil jejich výjezdy na zahraniční doktorské stáže v Portugalsku a ve Švédsku.

Co holkám stáž přinesla? To už se dočtete níže.

Získali jsme akreditaci pro chov a experimentální využití rybiček a žab 🐟🐸

Doc. Marcela Buchtová spolu s Lenkou Doubkovou, Mgr. Nikodémem Zezulou a Dr. Pavlem Dobešem úspěšně dobojovali s náročným akreditačním procesem a nekonečnými lejstry a OFIŽ tak získalo povolení od Ministerstva zemědělství pro chov a experimentální využití rybiček, žab a dalších živočichů – především jde o druhy Danio rerioXenopus laevis.

O rozšíření expertízy OFIŽ o využití Xenopus laevis jako vhodného modelu pro zkoumání otázek vývojové a molekulární biologie se postará Dr. Jakub Harnoš, který se v letošním roce na OFIŽ vrátil po téměr dvouletém působení jako postdoc na Mount Sinai School of Medicine v New Yorku, USA.

Díky tomuto rozšíření se posune kupředu výuka vývojové biologie a brzy budete moct na vlastní oči pozorovat a zkoumat vývoj rybího či žabího embrya. První experimenty už dokonce přinášejí vzrušující výsledky!

Videoprohlídka OFIŽ pro Noc vědců

Letošní Noc vědců se přesunula do online prostředí a pro tuto příležitost jsme se zapojili do natáčení videoprohlídek Přírodovědecké fakulty. Kolegové sepsali scénář a snažili se provést diváky co nejširším záběrem výzkumných otázek, kterým se na oddělení věnujeme.

Podívejte se na výsledné video!

OFIŽ v médiích v roce 2020

Rozhovor s doc. Alenou Žákovskou o aktivitě klíšťat a jimi přenášených patogenech

Největší pozornost médií si letos získalo téma klíšťat a jimi přenášených patogenů. Pro Události v regionech České televize poskytla doc. Alena Žákovská rozhovor o výskytu klíšťat v přírodě a upozornila i na další patogeny, které vedle známých Borrelií, mohou člověka prostřednictvím klíšťat infikovat. Které to jsou? To už se dozvíte v rozhovoru.

Publikace v roce 2020

Uplynulý rok byl štědrý na řadu publikací v kvalitních vědeckých časopisech.

Prohlédněte si některé z nich na našich webových stránkách!

Pro zájemce o studium

Na závěr ještě přikládáme informační materiál ke studiu na OFIŽ, neváhejte jej přeposlat dál, budeme rádi za jeho šíření! Děkujeme!

Dny otevřených dveří se budou konat v sobotu 23. 1. a v úterý 26. 1. 2021, online. Více informací bude brzy k dispozici na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.