Stipendia na zahraniční výjezdy – Taiwan, Rakousko, Polsko

with Žádné komentáře
1. Stipendia na podporu studia na Taiwanu

Nabídka všechny studenty, ale zejména studenti v doktorských programech by mohli mít velkou šanci (obzvlášť pokud by měli doporučení např. vedoucího doktorské práce, děkana apod.) Zájemci se mohou obrátit přímo na adresu uvedenou v prospektu:

 
2.      Informační webinář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce v rámci programů AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP a Akademické informační agentury AIA –  10. února 2021 od 9:30 hodin.

Program na stránkách DZS v sekci Události: 
https://www.dzs.cz/udalost/informacni-webinar-o-nabidce-stipendii-projektu-mezinarodni-spoluprace-aktion-aia-ceepus

Registrace do 8. 2. 2021 přes online formulář:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QT9BEcHDb0ycyM3Xe94dOg-SzzSWb7tJjoWvxsUsMyxUNkdKTlNJRUtCS1BQQ1hCNjRQMFY0VVAyRS4u

Bude probíhat pomocí aplikace Webex. Určeno především pro zájemce z veřejných VŠ – zaměstnance zahraničních a grantových oddělení, oddělení vědy a výzkumu i akademické pracovníky.

 

3.      Studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o stipendium do Polska

Stipendium na studijní a výzkumný pobyt v délce 2-10 měsíců. Výše stipendia činí 9 000 Kč měsíčně pro studenty BSP a MSP a 9 500 Kč měsíčně pro doktorandy.
Akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 1-5 měsíců se stipendijní podporou ve výši 9 500 Kč měsíčně. 

Více zde: https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A10


Zájemci o tato stipendia odevzdávají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia na http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/  spolu s
formulářem přihlášky polské agentury NAWA https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-01/NAWA%20Application%20Form%202021%20-%202022.docx

Včetně požadovaných příloh v AJ nebo PJ. Povinné přílohy pro studenty jsou životopis včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu, doporučující dopis, akceptační dopis přijímající instituce. Seznam povinných příloh pro
akademické pracovníky zahrnuje plán studijního/výzkumného pobytu včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, životopis včetně seznamu publikací, akceptační dopis přijímací instituce, kopie nejvyššího získaného diplomu.

Termín podání žádosti je 16. února 2021 do 12 hodin – zaslat buď poštou, v tomto případě se odevzdá formulář NAWA včetně příloh v AJ nebo PJ ve dvojím vyhotovením (originál + kopie) do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1;  nebo e-mailem ve formátu PDF (v jednom vyhotovením) na adresu e-podatelna@dzs.cz