Termíny a postup pro zadání závěrečné práce (+ jazyk práce!)

with Žádné komentáře

Milí studenti, 

chceme vám předat informace o tom, jak se přihlásit k tématu závěrečné práce a jaké termíny se k tomu váží: 

Harmonogram schvalování oficiálního zadání EBŽI:
Pořadí kroků je toto: vedoucí má již v ISu zadaná témata nebo navrhuje do Isu téma nové. Student se k tomuto tématu přihlásí sám nebo ho vedoucí přiřadí. Potom je na garantovi programu, aby schválil navržená témata. Nakonec: vedoucí potvrzuje finální téma, student potvrzuje své přihlášení a vedoucí potvrzuje přihlášení studenta.


Tedy, ještě jednou kdo co a kdy:

Vedoucí práce:
– nejprve vloží do ISu do Rozpisu témat oficiální zadání práce, může přiřadit konkrétního studenta

– termín: do 31. 10. 2020, pak se vkládání uzavře; ve výjimečných případech lze s novým tématem kontaktovat garanta doc. Váchu (vacha@sci.muni.cz), nejpozději však do 10.11.2020

– po schválení tématu garantem v ISu provede: 1) Potvrzení tématu k obhajobě (vedoucím), 2) Potvrzení přihlášení studenta k tématu (vedoucím) termín: 15.11.2020 – 30. 11. 2020

 

Garant programu/oboru:
– schválí vložená zadání prací, v případě nejasností komunikuje s vedoucím. Termín: 1. 11. – 14. 11. 2020

 

Student:

– přihlašuje se k tématu nebo ho může přiřadit vedoucí

– termín: bez omezení 

 

Po schválení tématu garantem v ISu Student vyjádří souhlas se zadaným tématem tím, že v ISu provede Potvrzení přihlášení k obhajobě. Termín: 15.11.2020 – 30. 11. 2020.

 

Jazyk práce

BP i DP může být napsána v jazyce českém; pro psaní v jazyce anglickém nebo slovenském si musí student podat v ISu „Žádost o povolení psát závěrečnou práci v jiném než českém jazyce“. Pro kladné schválení této žádosti v případě slovenského jazyka musí mít student slovensky mluvícího školitele nebo konzultanta (uvede do žádosti), který bude odpovídat za jazykovou kvalitu práce, případně je student pod správou střediska Teiresiás a má nějaký problém, který mu znemožňuje psát práci pro něj v cizím jazyce (Slovák by musel psát v češtině). Důvodem pro kladné schválení žádosti psát bakalářskou/diplomovou práci v angličtině je anglicky mluvící školitel, který neumí česky nebo například skutečnost, kdy se student plánuje hlásit na navazující studium v zahraničí, kdy chce dokládat práci k přijímacímu řízení. 

IS – Úřadovna – Podání nové žádosti – Žádost o povolení psát závěrečnou práci v jiném než českém jazyce