Zásady pro zadávání a vypracování závěrečných prací EBŽI-2021 (.docx, .pdf)

Pokyny SCI MUNI pro vypracování závěrečné práce

Šablona pro závěrečné práce
https://sablony.muni.cz/ – jednotný vizuální styl