Masarykova univerzita v Brně – Přírodovědecká fakulta

Ústav biochemie & Národní Centrum pro výzkum biomolekul

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

 

 

pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

a
a děkana Přírodovědecké fakulty MU doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

 

 

 

Vás již tradičně zvou do Brna na pravidelné

 

 

XIX. setkání biochemiků
a molekulárních biologů

 

 

jehož každoroční součástí je  Sekce mladých - konference studentů v angličtině

 

 

Termín konání akce: 13. - 14. listopadu 2018

v hotelu Continental

Kounicova 6, Brno