Často kladené dotazy

Kteří uchazeči mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky?

O prominutí přijímací zkoušky mohou požádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři žádosti.

Mohu podat žádost o prominutí písemné přijímací zkoušky pouze elektronicky?

Žádost podaná pouze elektronicky nestačí. Kromě elektronické formy požadujeme současně podání písemné žádosti o prominutí přijímací zkoušky, dále průvodku a doklady potvrzující splnění požadovaných kritérií. Přikládají se vždy ověřené kopie, postačí ověřené střední školou.

Pokud nežádám o prominutí přijímací zkoušky, je potřeba vyplnit v e-přihlášce prospěch?

Ne, v tomto případě není potřeba vyplňovat prospěch v e-přihlášce a ani ho zasílat poštou.

Jaký percentil bude stačit k přijetí?

Percentilová hranice se určí až po přijímacím řízení - dle aktuálních výsledků uchazečů o daný obor. Není možné ji proto stanovit předem.
Můžete se, pro zajímavost, podívat na statistiky z minulých let.

Výsledky MATEMATIKY + budu vědět až po termínu TSP, jak mám postupovat?

Zašlete písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do stanoveného termínu pro podání žádosti. K žádosti doložíte kopii pozvánky nebo registraci k maturitní zkoušce z Matematiky+. Vzhledem k tomu, že se maturitní zkouška z Matematiky+ koná až po přijímacích zkouškách na Přírodovědeckou fakultu, doporučujeme zúčastnit se také písemného testu TSP jako pojistky pro případ neúspěchu u zkoušky z Matematiky+. Po absolvování Matematiky+ zašlete e-mailem potvrzení o výsledku nejpozději do konce května. Pokud tento doklad nedoložíte a ani váš percentil u TSP nebude dostatečný pro přijetí, nemůžete být do studia zapsán/a.

Pořádá se NSZ také na Slovensku?

Ano, organizace SCIO pořádá testy také na Slovensku (Bratislava, Žilina, Košice) http://www.scio.cz/

Mohu požádat o prominutí přijímací zkoušky v případě, že ještě neznám výsledek NSZ?

Žádost o prominutí přijímací zkoušky je vždy potřeba zaslat nejpozději do stanoveného termínu pro podání žádosti, přestože výsledek ještě neznáte. Váš výsledek získáme od společnosti SCIO po vykonání NSZ a jejím vyhodnocení.

Je nutné být úspěšným řešitelem při dokládání motivační aktivity olympiády nebo SOČ?

Ne, není podmínkou být úspěšným řešitelem. Postačí účast minimálně v krajském kole SOČ nebo olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií vědní disciplíny související s programem, do kterého se hlásíte.

Jak mohu doložit motivační aktivitu?

Je potřeba doložit vždy ověřenou kopii dokumentu potvrzující splnění požadovaných kritérií např. ověřenou kopii diplomu z olympiády, SOČ apod., postačí ověření střední školou. Je možné také doložit potvrzení účasti na motivační aktivitě vydané střední školou.

Mohu k žádosti o prominutí přijímací zkoušky přiložit doklad o účasti na motivační aktivitě z předešlého roku?

Ano, je možné přiložit. Motivační aktivity nejsou omezeny pouze na určité období. Žádost ovšem můžete podat pouze, pokud maturujete v aktuálním nebo předešlém školním roce. Tuto skutečnost dokládáte potvrzením střední školy na formuláři žádosti o prominutí přijímací zkoušky.

Je možné studovat v kombinované formě studia?

Ano, většina geologických programů lze studovat v kombinované formě studia. Více najdete v nabídce programů zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.