Dodatečné přijímací řízení 2022/2023 do bakalářských studijních programů

Z důvodu nenaplněné kapacity v některých studijních programech Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity otevírá druhé kolo přijímacího řízení.

Základní informace

Termín podání e-přihlášky

od 12. 7. do 14. 8. 2022

Administrativní poplatek

650 Kč za každou e-přihlášku

Vypisované programy

Program Geografie a kartografie

 • Geoinformatika a regionální rozvoj
 • Geoinformatika a trvalá udržitelnost
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie
 • Sociální geografie

Více informací o programu

Program Aplikovaná a environmentální geologie

 • Aplikovaná a environmentální geologie, prezenční forma
 • Aplikovaná a environmentální geologie, kombinovaná forma
 • Management vodních zdrojů

Více informací o programu

Program Geologie

 • Geologie, prezenční forma
 • Geologie, kombinovaná forma

Více informací o programu

Podrobné informace o přijímací zkoušce

Program Geografie a kartografie

 • Geoinformatika a regionální rozvoj
 • Geoinformatika a trvalá udržitelnost
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie
 • Sociální geografie

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek z dubna. Přijímací zkouška je z Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazečům bude pozvánka k přijímací zkoušce zveřejněna v e-přihlášce. Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v dubnu 2022, TSP v září 2022 znovu nekonají. Výsledek z dubna 2022 bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Termín TSP: 2. září 2022 v 9.00 hodin

AULA, budova č. 12, přízemí, areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno

Uchazeči se dostaví 15 minut před stanoveným začátkem.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 14. 8. 2022.

Program Životní prostředí a zdraví

 • Životní prostředí a zdraví

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek z dubna. Přijímací zkouška je z Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazečům bude pozvánka k přijímací zkoušce zveřejněna v e-přihlášce. Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v dubnu 2022, TSP v září 2022 znovu nekonají. Výsledek z dubna 2022 bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Termín TSP: 2. září 2022 v 9.00 hodin

AULA, budova č. 12, přízemí, areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno

Uchazeči se dostaví 15 minut před stanoveným začátkem.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 14. 8. 2022.

Program Aplikovaná a environmentální geologie

 • Aplikovaná a environmentální geologie, prezenční forma
 • Aplikovaná a environmentální geologie, kombinovaná forma
 • Management vodních zdrojů

Uchazeči budou ke studiu výše uvedených programů přijímáni na základě splnění kritérií pro prominutí přijímací zkoušky. Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, bude přijímací zkouška prominuta a budou přijati ke studiu zvoleného studijního plánu.

Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 14. 8. 2022. Uchazeči, kteří do 14. 8. 2022 nedoloží do e-přihlášky požadované doklady, budou nepřijati ke studiu pro nesplnění podmínek.

Program Geologie

 • Geologie, prezenční forma
 • Geologie, kombinovaná forma

Uchazeči budou ke studiu výše uvedených programů přijímáni na základě splnění kritérií pro prominutí přijímací zkoušky. Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, bude přijímací zkouška prominuta a budou přijati ke studiu zvoleného studijního plánu.

Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 14. 8. 2022. Uchazeči, kteří do 14. 8. 2022 nedoloží do e-přihlášky požadované doklady, budou nepřijati ke studiu pro nesplnění podmínek.

Zápis přijatých uchazečů ke studiu

Zápis ke studiu se koná distanční formou 9. 9. 2022 do 12.00 hodin. Po tomto čase bude možnost zápisu uzavřena. Zapsat ke studiu se mohou pouze ti uchazeči, kteří doloží ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou formou autorizované konverze do e-přihlášky. Bližší informace, jak postupovat, jsou zveřejněny zde.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce po doložení autorizované konverze maturitního vysvědčení.

Informace o přijímacím řízení

telefon: 549 49 3577
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.