Bio-omika

Pojďme odhalovat genetický kód.

Co se naučíte

Popis oboru

Obor Bio-omika je významným nástrojem systémové biologie, zahrnuje znalosti o metodách používaných pro separaci, analýzu a speciaci komponent biologických systémů z hlediska fungování těchto systémů. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat prostřednictví bioinformatiky.

Obor je určen absolventům magisterského studia se znalostmi v oborech Biologie, Biochemie, Molekulární biologie, Biofyzika a příbuzných oborech. Tento obor umožňuje studentům rozvíjet výzkumné dovednosti i sociálně-manažerské kompetence prostřednictví kompozice studia a výběru přednášek, volených podle zaměření studenta. Ve srovnání s tradičním studiem biologie je studium zaměřeno metodicky a bioanalyticky především na oblasti bioanalytické instrumentace, cytogenomiky, funkční genomiky, proteomiky, metabolomiky, vývojové a produkční biologie (tzv. omické přístupy). Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci.

Úvodní část studia je vyhrazena prohloubení teoretických a praktických znalostí. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci. Studenti jsou školitelem vedeni, aby byli schopni samostatně realizovat všechny fáze vědeckého projektu. Jsou též vedeni ke zpracování získaných experimentálních dat metodologicky relevantně, stejně tak k jejich interpretaci a následnou prezentaci v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností na odborných fórech, příprava plakátového sdělení i vědeckého článku).

Úspěšný absolvent je schopen

 • disponovat hlubokými teoretickými znalostmi z oblasti funkční a vývojové biologie a je si vědom všech aspektů i aktuálních trendů v dané oblasti;
 • zvládat celou škálu laboratorních metod, stejně jako technik instrumentální analýzy biologických vzorků;
 • navrhovat a standardně používat pokročilé výzkumné postupy s využitím metod používaných pro separaci, analýzu a speciaci komponent biologických systémů;
 • metodologicky relevantně zpracovat naměřená data a hodnotit získané výsledky a vyvozovat argumentačně podložené závěry;
 • využívat moderních informačních technologií k získávání a zpracování vědeckých informací ze světových elektronických databází, ke sběru a zpracování dat v on-line zapojení přístrojů, k testování validity modelů;
 • zapojit se do mezinárodních výzkumných týmů v oblasti Life Sciences;
 • poznatky úspěšně prezentovat a diskutovat v anglickém jazyce.

Další informace

Detailní informace ke studiu na MU i detailní informace k tomuto oboru jsou k dispozici zde

http://ls-phd.ceitec.cz/

https://www.sci.muni.cz/student/phd/doporuceny-pruchod-studiem

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Bio-omika mají možnost uplatnění v laboratořích zaměřených na analýzy biologických vzorků, ve firmách zaměřených na funkční a vývojovou biologii, v případě základního výzkumu také v akademických institucích. Inovativní přístup k výuce společně s vysoce kvalifikovaným a současným kurikulem studijního oboru vytváří také skvělé předpoklady pro bezproblémové zapojení absolventů do významných mezinárodních výzkumných týmů.

Přijímací zkouška

Požadavky jsou podrobně uvedeny na http://ls-phd.ceitec.cz/information-for-applicants/ Přijímací řízení probíhá dvoukolově. První kolo je založeno na posouzení dodaných materiálů - pouze kompletní přihlášky včetně všech povinných příloh jsou akceptovány a přezkoumány. Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, jsou pozváni k přijímacímu pohovoru se členy komise.

Kritéria hodnocení

Znalosti v oblasti věd o živé přírodě, komunikace v angličtině, dodané materiály a celkový dojem.

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Developmental responses and adaptation to abiotic stress for seed production in rapeseed

Školitel: Helene Robert Boisivon, Ph.D.

ANNOTATION:

Climate changes affect crop productivity, forest tree growth and biodiversity. Heat is detrimental to seed production and seed quality. As much as high temperatures affect plant development and plant immunity, elevated temperatures might also accelerate fungal epidemics on crops and forest trees. You will be part of a collaborative project with the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), CEITEC Nano and the Czech company OSEVA. This project aims at developing non-invasive methods for seed quality screening with a specific focus on fungal infection and abiotic stress in rapeseed and Norway spruce seeds. Our research group at CEITEC MU works to characterize the responses to high temperatures of flowering rapeseed. This PhD project will identify rapeseed genetic resources resilient to high temperatures, in consultation with OSEVA. Focus will be made on seed quality, composition of seed storage compounds, plant phenotyping in greenhouse growth conditions with various temperature settings. The characterized lines will be further challenged for resilience to biotic stresses in collaboration with NIBIO. Methodical approaches include macroscopic and microscopic phenotyping analyses, biostatistics, seed quality assessment.

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Helene Robert Boisivon(helene.robert.boisivon@ceitec.muni.cz) for informal discussion.

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor and phd@ceitec.muni.cz

MORE INFORMATION: http://ls-phd.ceitec.cz/http-ls-phd-ceitec-cz

https://www.ceitec.eu/hormonal-crosstalk-in-plant-development-helene-robert-boisivon

Investigating the regulation of the RNA modifying enzyme ADAR1 and how it regulates other biological pathways and diseases

Školitel: prof. Mary Anne O'Connell, PhD.

The ADAR enzymes convert adenosine into inosine in dsRNA. Inosine is one of the most abundant and best studied modifications found in different classes of RNA. Hundreds of millions of positions have been identified within the human transcriptome where inosine can occur. The fact that levels of inosine have been found to increase in the RNAs of many cancers has sparked huge interest in this field. The levels of inosine in RNA have also been shown to profoundly affect activation of innate immunity in cancer, infection, and autoimmune diseases.

The goal of this PhD project is to understand how ADAR1 is regulated and it in turn regulates different cellular processes. The methods used will include basis molecular biology techniques such as immune-blotting, RNA isolation, qPCR, cell culture etc. The candidate will have to be proficient in English, both spoken and written, be experienced in molecular biology or immunology.

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor and phd@ceitec.muni.cz

MORE INFORMATION: http://ls-phd.ceitec.cz/http-ls-phd-ceitec-cz

https://www.ceitec.eu/era-chair-rna-and-immunity-mary-oconnell

Microenvironmental interactions and non-coding RNAs in the biology of B cell leukemia

Školitel: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

The laboratory is focused on the basic and translational biology of microenvironmental interactions and B-cell Receptor (BCR) signaling in B cell leukemias and lymphomas. Targeting microenvironmental interactions is a promising therapeutic strategy in B cell neoplasms, and we mainly use chronic lymphocytic leukemia (CLL) and follicular lymphoma/DLBCL as model diseases. Our overall goal is to understand the microenvironmental interactions in B cell malignancies. We are deciphering novel mechanisms of BCR signalling regulation mediated by microenvironmental signals, CD20, p53, and the signals from T cells (Pavlasova et al. Blood, 2016; Pavlasova et al. Leukemia, 2018). We showed for the first time that non-coding RNAs, namely microRNAs (miRNAs), regulate the BCR signaling which opens an interesting field of research (Musilova et al. Blood, 2018; Mraz et al. Blood, 2014; Cerna et al. Leukemia, 2018).
We have identified candidate miRNAs, lncRNAs and protein-coding genes that might act as novel regulators of the crosstalk of BCR signalling/T-cell interactions/adhesion in B cell malignancies. This will be further investigated by the PhD student using technics such as NGS miRNA/RNA sequencing, genome editing (Crispr/Cas9), functional studies with various in vitro models and co-culture systems. The research is also relevant for pre-clinical development of novel clinical trials, and studies of the resistance mechanisms to BCR inhibitors. We have opened 4 PhD topics: for details see: http://ls-phd.ceitec.cz/dissertation-topics-current-call/
Long non-coding RNAs (lncRNAs) in the pathogenesis of B cell lymphomas
Migration of malignant B cells and their adaptive response to BCR inhibitor therapy
Non-coding RNAs (microRNAS/lncRNAS) and microenvironmental interactions of malignant B-cells
Regulation of BCR signalling by DNA damage response and P53 protein


WHAT DO WE OFFER:

 • modern laboratories, project funded by the prestigious ERC grant - high risk and high gain, state-of-the-art instrument, stable funding, competitive scholarship
 • You will work in a team of young investigators that challenge some long-standing problems in the field of hematology. We do basic science, but with the objective to help patients in the future (we have access to primary samples with hem. malignancies, and we suggest novel clinical trials).

WHAT WILL YOU LEARN/DO:

 • How to think and work independently as a scientist
 • Writing of abstracts and papers (and course in grant writing and presentation of data)
 • How to present data and will attend conferences to present your research
 • You will spend 1-2 months visit(s) in collaborating labs in Europe or US
 • Collaboration with experts in wet lab research and bioinformatics
 • Novel methods such as Next Generation Sequencing (Illumina) and genome editing (Crispr).
 • How to critically analyze scientific data (regular journal clubs)
 • Classical methods of molecular biology (e.g. immunoblotting, flow cytometry, qRT-PCR, cell cultures, cloning), and you will use our in vitro models for microenvironmental interactions, and artificial activation/inhibition signalling pathways to decipher the gene regulatory loops.
 • You can supervise bachelor and diploma students if interested

WHO ARE WE LOOKING FOR:

 • Motivated smart people that have the “drive” to work independently, but also willing to learn from other people in the lab and collaborate.
 • Candidates should have a master’s degree in Molecular biology, Biochemistry, or similar field and have deep interest in molecular biology and cancer cell biology.

RNA Quality Control

Školitel: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

The internal and external RNA modifications play crucial roles in a number of essential processes of eukaryotic organisms. They regulate the production of germ cells, cellular differentiation, response to stress, and defects in this pathway have been linked to a number of human diseases.

The aim of PhD projects is to study in details on how specific terminal RNA modifications regulate cellular differentiation and to study the protein-protein interactions of factors involved in the regulation of adenosine methylation (m6A) in coding and noncoding RNAs.

Prospective student should ideally have done masters in molecular biology/biochemistry and have laboratory experience in nucleic acids and/or protein purification and analysis. The most highly valued feature will, however, be excitement for science and a strong drive in tackling important biological questions.

EXAMPLES OF POTENTIAL PHD TOPICS:

 • The role of posttranscriptional RNA modifications in cell differentiation
 • The role of protein-protein interactions in the dynamics of m6A RNA modification

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor and phd@ceitec.muni.cz

MORE INFORMATION: http://ls-phd.ceitec.cz/http-ls-phd-ceitec-cz

https://www.ceitec.eu/rna-quality-control-stepanka-vanacov

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk Čeština