Vladimír Ptáček,

publikace týkající se čmeláků

Publications dealing with bumblebee biology or rearing

Tučnězásadní význam pro poznání biologie nebo chovu čmeláků

Bolt – basic contribution to the problem.

Some PDFs of the following articles dealing with raring bumblebees:

 • Ptáček, Vladimír. Mohou čmeláci a včely žít spolu? (Can bumble bees and honey bees live together?). Včelařství, Praha : Český svaz včelařů., 63 (144), 2, p. 22 - 23, 2 pp. ISSN 0042-2924. 2010.
 • Ptáček, Vladimír. Čmeláci na zahradě (Bumble bees in gardens). Zahrádkář, Praha : Český zahrádkářský svaz o.s., 2010, 7, p. 44-45, 2 pp. 2010.  
 • Bučánková A., Komzáková O., Colastová T., Ptáček V.2011: Notes on distribution of Bombus cryptarum (Hymenoptera: Apidea) in Moravian territory (Czech Republic) and ins laboratory rearing. Acta Univ Agricult. and Silvicult. Mendelianae Brunensis. LIX, 9  (6) : 69-73-
 • Bučánková A., Ptáček V., 2010: Experiences in rearing of Bombus lucorum L. (Hymenoptera: Apoidea) in captivity. Úroda, Scientific supplement, 58, 12, pp. 621-624. English. Úroda, Vědecká příloha "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů". Referáty z konference ze dne 11.-12.11.2010 v Brně. VÚP a Zemědělský výzkum Troubsko.
 • Ptáček V., Komzáková O., 2009: Rearing of Bombus pascuorum (Hymenoptera: Apidae) in captivity. In Vidal S., Schűtz S., Scheu S., Tscharntke T., Wimmer E., 2009: Collection of abstracts. Gőttingen, 16.-19.3. 2009. Deutsche Gesellschaft fűr allgemeine und angewandte Entomologie. Section 08-Poster: 226.
 • Žáček, P. - Kalinová, B. - Šobotník, J. - Hovorka, O. - Ptáček, V. - Cooppée, A. - Verheggen, F. - Valterová, I. Comparison of Age-dependent Quantitative Changes in the Male Labial Gland Secretion of Bombus Terrestris and Bombus Lucorum. 2009. Journal of Chemical Ecology, Netherlands : Springer Netherlands, 35, 6, od s. 698-705, 7 s. ISSN 0098-0331. 2009.
 • Ptáček, V. Čmeláci jsou také včely. 2009. Veronica časopis pro ochranu přírody a krajiny, Brno : MŽP ČR Nadace Veronica Brno, 23, 2s. 26-26. ISSN 1213-0699. 2009.
 • Ptáček, V. Hlavní zásady chovu čmeláků ve venkovních úlcích. 2009. Veronica, Brno : MŽP Nadace Veronica, 23, 2s. 27-27. ISSN 1213-0699. 2009.
 • Ptáček, Vladimír. Chov čmeláků v laboratoři. (Rearing bumble bees in laboratory – Czech, En. res, colour ilustrations) Vydání první. Brno: TRIBUN EU, 2008. 175 s. Knihovnicka 235. ISBN 978-80-7399-635-2.  The English version of the picture appendix: http://www.sci.muni.cz/ptacek/RearingBumbleBees%20VP.pdf  Knihu lze (možná) objednat na (It is possible to obtain the book on): http://www.librix.eu/cz/books/detail/chov-cmelak-v-laboratori-473/
 • Šobotník, Jan - Kalinová, Blanka - Cahlíková, Lucie - Weyda, František - Ptáček, Vladimír - Valterová, Irena. Age-dependent changes in structure and function of the male labial gland in Bombus terrestris. Journal of Insect Physiology., ELSEVIER, 2008, 54, od s. 204 - 214, 11 s. ISSN 0022-1910. 2008. Viz č. 5 v URL. URL URL
 • PtáčekVladimír - ČížekJaromír.
  From nature to lab and from lab to nature - a concept to support bumblebee (Bombus, Apoidea) diversity. In Proceedings of the IBRA International Cionference on Recent Trends in Apicultural Science.xxx. Helsinki : University of Helsinky, Ruralia-institute, Lonnrotinkatu 7, Fl-50100 Mikheli, 2007. s. 77-77. 2007, Mikheli, Finland.

·        Ptáček, Vladimír - Drobná, Jarmila. Cría y úso de los abejorros para la pollinización de los recursos genéticos de legumbres forrajeras. (Rearing and using bumblebees for pollination of forage legume genetic resources.). In II Jornadas de Polinización en Plantas Horticolas. 1. vyd. Almeria : CIFA La Majonera-La Caňada IFAPA, 2006. od s. 124-153, 272 s. 2 nd Course of pollination, sv. 1. Jde o elektronickou publikaci. Electronic publication in pdf. ISBN 84-6900698-3. URL

·         Ptáček, Vladimír. Rearing Bombus lapidarius L. (Hymenoptera) in laboratory. In Proceedings of the Second European Conference of Apidology 2006. 1. vyd. Prague : Vladimír Veselý, Marcela Vořechovská and Dalibor Titěra, Bee Research Institute at Dol, CZ, 2006. od s. 72-73, 2 s. ISBN 80-903442-5-9. URL

 • Ptáček, VladimírŽaludová Renata. Čmeláci. (Elektronická fotogalerie.) (Bumble bees.) (The electronic picture series.) 2005. URL  
 • Cahlíková, Lucie - Hovorka, Oldřich - Ptáček, Vladimír - Valterová, Irena. Endocrine Gland Secretions of Virgin Queens of Five Bumblebee Species (Hyymenoptera, Apidae, Bombini). Zeitschrift f. Naturforschung, Tubingen : Verlag der Z.F.Naturf., 59c, 59c, od s. 582-589, 8 s. 2004.  
 • Ptáček, Vladimír. Čmeláci a včely samotářky. In Včelařství. Druhé vydání. Praha : ČSV, 2003. s. 174-177. Nakladetelství Brázda s.r.o., Praha.  
 • Ptáček, Vladimír. Deliberate production of young queens in Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apoidea) colonies reared in Laboratory. Journal of Apicultural Science, RIPF, Apic. Div., Pulawy, Poland : Apicult. Res. Assoc., 2003, 47, 1, od s. 67-71, 5 s.  
 • Valterová, Irena - Kalinová, Blanka - Čeganová, Lucie - Ptáček, Vladimír. Chemical communication in Bombus terrestris bumblebees. In 8th European Symposium for Insect Taste and Olfaction. - Harstad, - 2003. - S. 51. Harstad, Norsko : (WRD), 2003. s. 51-51  
 • Ptáček, Vladimír. Affecting young queen production in Bombus terrestris L. (Hymenoptera Apoidea) colonies reared in laboratory. In Sallus Apis mellifera - 2nd Europ. Scient. Confer. Godollo, : KÁTKI, 2002. s. 68-68.  
 • Ptáček, Vladimír. Čmeláci. Přehled hojnějších druhů a jejich rozlišovacích znaků. (Bumble bees- the surway of common species andtheir characters.) Včelařství, Praha : Český svaz včelařů, 55 (136), 3s. 57-59.  
 • Ptáček, Vladimír. Different food for Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apoidea). In Sallus Apis mellifera - 2nd Europ. Scient. Confer. Godollo, : KÁTKI, 2002. s. 69-69.  
 • Ptáček, Vladimír. Chov čmeláků v úlcích na venkovních stanovištích. Včelařství, Praha : Český svaz včelařů, 55 (136), 2s. 33-35. ISSN 0042-2924. 2002.  
 • Ptáček, Vladimír. The basic equipment for rearing Bumble bees (Hymenoptera, Bombus) in laboratory. (A picture series.). In Sallus Apis mellifera - 2nd Europ. Scient. Confer. Godollo, : KÁTKI, 2002. s. 71-71.  
 • Drobná, Jarmila - Ptáček, Vladimír. The experience using bumblebees as pollinators in regeneration of some forage legumes genetic resources. In Sallus Apis mellifera - 2nd Europ. Scient. Confer. Godollo, : KÁTKI, 2002. od s. 52-53, 2 s. MSM 143100010, záměr.  
 • Ptáček, Vladimír. Some biological aspects of bumble bee (Bombus, Hymenoptera) management. Acta Horticulturae, Magyarovár, Hungary : ICPBR, ISHS, 2001, 561s. 279-286.  
 • Ptáček, Vladimír. Obtaining and over wintering young bumble bee (Hynenoptera, Bombinae) queens. In Insect pollination in greenhouses. Proceedings of the specialist's meeting held in Soesterbeg, The Netherlands, 30 Sept.- 2 Oct. 1999. Utrecht, The Netherlands : Apimondia, ICPBR-Pollination Section., 2000. s. 55-57.   
 • Ptáček, Vladimír. Osnovne vzreje čmrljev. (Basic in rearing bumble bees.) Slovenski čebelar, Ljubljana, Slovenija : Čebelarska zveza Slovenje, 102, 6, od s. 186-190, 5 s. 2000  
 • Ptáček, Vladimír - Pernová, Eva - Borovec, Roman. The two-queen cascade method as an alternative technique for starting bumble bee (Bombus, Hymenoptera, Apidae) colonies in laboratory (Preliminary study). Pcelnicze zeszyty naukowe., Poland, 44, 2s. 305-309. 2000.  
 • Ptáček, Vladimír. Equippment for keeping bumble bees (Hymenoptera, Bombus). In Proc. 5th Int. Coloq. Soc. Ins.,. 1999.  
 • Krieg, Pavel - Ptáček, Vladimír. Chov čmeláků (The Management of Bumblebees.). Včelařství, Praha, : Český svaz včelařů, 50, 9s. 1-4. ISSN 006-3886. 1997. Barevná zvláštní příloha.  
 • Ptáček, Vladimír. Současný stav chovu čmeláků. (The present-time situation in bumble bee managment.). In Sborník referátů s konf.: Problematika chovu a ochrany čmeláků. Valašské Meziříčí : 76/03 ZO ČSOP, 1994. s. 15-21.  
 • Ptáček, Vladimír. Trials to reare bumblebees. In Acta Horticulturae,. Tillburg : Res. Cent. for Ins. Pollin.and Beekeep, Ambrosiushoeve, and Int. Soc. Horticult. Sci., 1991. s. 144-148. Proc.of the 6th Int. Sym. Pollin.,.  
 • Ptáček, Vladimír. Zkoušky tří metod chovu čmeláků (Hymenoptera,Bombidae). (Testing three methods in rearing bumble bees.) Sborník věd. prací, OSEVA, VŠÚP Troubsko, (9): 56-57. 1985.  
 • Ptáček, Vladimír. Indukce plodování samiček čmeláků (Hymenoptera, Bombidae) pomocí kontaktu se včelami medonosnými (Apis mellifera L.). Induction of bumblebee queens to egg laying by means of their contact with honey bees. (Předběžné sdělení.). Sborník věd. prací VŠÚP Troubsko (8): 157-161. 1983.  
 • Ptáček V., 1994: Chov čmeláků. - Včelařství, (5): 106-107.
 • Ptáček V., 1990: Chov  čmeláků na  zahrádce. - Zahrádky kolem Brna. Zpravodaj OV ČSZ Brno - venkov (3): 115-118.
 • Ptáček V., 1988: Zkusíme to se čmeláky? - Zahrádky kolem Brna,Zpravodaj OVČSZ Brno-venkov (1): 6-8.
 • Ptáček V., 1983: Chov čmeláků. - Včelařství 117 (1): 11.