druhy ČMELÁků

Snímky z laboratorních chovů

Species of Bumble bees

Pictures illustrating laboratory rearing.

Vladimír Ptáček,

Ptacek V.

mail to: ptacek@sci.muni.cz 

Technická spolupráce RNDr. Renta Žaludová, CSc.

stránka je stále v úpravě.

(the page has been edited continually)

Obrázky zde jsou umístěny jako zásoba určená k redakci. 

Pokud byste chtěli některé kopírovatvyžádejte si, prosíme předem souhlas. Děkujeme

(Photos are placed here as a reserve to redaction. If you would like to copy some, plies ask first the author, thank you.)

mail to: ptacek.home@cmail.cz 

 

      Podpořeno výzkumným záměrem

(Supported by the project) CEZ: MSM 143100010

Publikace související s řešením záměru

(Publications in relation to this project 

and other publications about bumble bees)

a od roku 2005 podporováno grantem NAZV IR44014

Seznam je vytvořen podle snadnosti chovat jednotlivé druhy v laboratoři.

Skupina tzv. pollen storrers je umístěna jako první.

The list of species is edited according to their positive response to laboratory rearing conditions. 

The group of pollen storrers is placed as the first one.

 

 

-zem-sm.jpg (25785 bytes)

Čmelák zemní (B. terrestris)    

 

-terrluc-md.jpg (9526 bytes) 

Čmelák zemní jižní rasa? (B. terrestris southern variety?)    

 

-hajovy-md.jpg (57546 bytes) 

Čmelák hájový (B. lucorum)    

 

Čmelák norový  (B. cryptarum)    

 

-skal-m.jpg (13629 bytes) 

Čmelák skalní (B. lapidarius)    

 

-soroj-m.jpg (8939 bytes) 

Čmelák sorojský (B. soroeënsis)    

 

-lucni-m.jpg (6407 bytes) 

Čmelák luční (B. pratorum)    

 

-rokyt-m2.jpg (4768 bytes) 

Čmelák rokytový (B. hypnorum)    

 

rolni-m.jpg (274912 bytes) 

Čmelák rolní (B. pascuorum)    

 

-les-m.jpg (24194 bytes) 

Čmelák lesní (B. sylvarum)    

 

-promen-m.jpg (10777 bytes) 

Čmelák proměnlivý (B. humilis tristis)    

 

-uhor-m2.jpg (6018 bytes) 

Čmelák úhorový (B. ruderarius)    

 

-zah-m.jpg (5893 bytes) 

Čmelák zahradní (B. hortorum)    

 

 

Čmelák humenní (B. ruderatus)    

 

-pruh-m.jpg (61552 bytes) 

Čmelák pruhovaný (B. subterraneus)    

 

 

 

Čmelák zemní (B. terrestris)

wpe7.jpg (40641 bytes)  TerrMatka.jpg (272530 bytes) 

Vlevo - matkadvěma dělnicemi včely medonosné založila plod, buňka je pod matkou. Vpravo matkarůzně starými larvami.

Left - the queen together with two honey bees started egg cell (below). Right – a queen with larvae of different age.

Image5-.jpg (70917 bytes)         B terrestrisMlade Hnizdo.jpg (323661 bytes)   

Vlevomatkapřidanou mladou dělnicí, vpravo matka, dělnice a plod různého stáří

Left – a queen was added newly emerged worker bee. Right – the queen and the worker with differently aged larvae

wpe7.jpg (40256 bytes)   wpe5.jpg (40205 bytes)

Rodina na vrcholu rozvojemnožstvím kokonů mladých matek. Vpravototéž, vylíhla se mladá matka (uprostřed)

The colony at the culmination of its development has numerous cocoons of young queens. Right – a young queen has just emerged.

MateříLarva280304.jpg (58143 bytes)   TerrBunka na pyl a na vajicka.jpg (139603 bytes)

Larva mladé matkykrmným otvorem, vpravovylíhnutá mladá matka.

Left – a queen larva with the feeding opening, right – queen cocoons and one of queens just emerged.

    Terr pareni v lab1.jpg (191885 bytes)  Terr_pareni_v_lab.jpg (28198 bytes) 

Mladé matky  se ochotně páří třebaakváriu. Vpravo kopulující pár.

Young queens do mate even in an aquarium (aeration necessary). Right – a mating couple.

   

Čmelák zemní - jižní rasa

(B. terrestris,  the southern variety)

wpeD.jpg (40051 bytes)   kopulace3.jpg (64263 bytes)

Jižní rasa čmeláka zemního velmi světlé a široké pruhy.

The south variety of B. terrestris – bumble bees have wide and bright yellow stripes.

      ZemniDelJetLucni.jpg (146467 bytes)

B. terrestris samec na jeteli lučním

A male on red clover

B. terrestris byl modelem pro laboratorní chov. Ostatní druhy chováme podle něho 

B. terrestris was used as the model species for laboratory rearing. The other species were managed alike.

 Čmelák hájový (B. lucorum)

  LucorMatka.jpg (382076 bytes)  

Matka na plodu

A queen with her brood

B lucorumMlade Hnizdol.jpg (386975 bytes)   B lucorumZacatekHnizdeni.jpg (311208 bytes)

Mladá rodina. A young colony 

    P3180424.jpg (346017 bytes)

Rozvíjející se rodina (The developing colony)

MatkaDelSamecVyrez.jpg (103600 bytes)   MatkaDelVyrez.jpg (120242 bytes)   P3180422.jpg (389898 bytes)

 Tmavé dělnice v rodině čmeláka hájového (2005). (The dark B. lucorum workers found in one colony in 2005)

                         Matka, dělnice a samec - výřez                          Matka a dvě dělnice                         Pohled na hnízdo

Left - the queen, worker (above) and a male. Middle - the queen and 2 workers.  Right – the look at the nest

 

P6160569-.jpg (47197 bytes)  P6160571-.jpg (57526 bytes)  P6160566-.jpg (45079 bytes)    

     Copulation of Bombus lucorum 

Čmelák (Bombus cryptarum)

        

Matky B. cryptarum queens)

Rodina B. cryptarum  v samčím potomstvu je značná bariabilita

One colony of B. cryptarum  the variability in the male progeny vas considerable. 

Čmelák skalní (B. lapidarius)

  LapidMatka.jpg (141042 bytes)

Matka na kokonech (the queen incubating cocoons).

B lapiudariusMlade Hnizdo.jpg (236047 bytes)  

Rané hnízdo (the young and developing colonies)   

LapidHnizdoLabUl01.jpg (1037988 bytes)      

            Vyvinuté hnízdo v úlku (the matured colony in the hive)               

      .P8270011.jpg (182157 bytes)  P8270009.jpg (299865 bytes)

Mladé matky se líhnou z kokonů. (Young queens just emerged from cocoons)

P6270023.jpg (86404 bytes)    P6270026.jpg (77174 bytes)  P6270025.jpg (91412 bytes)

            

       LapidCopul.jpg (104368 bytes)     

Kopulace. (Mating in B. lapidarius)

 

SAamecSkalniVhrpa.jpg (209934 bytes)   SkalMatkaJetelLucni.jpg (50980 bytes)  SkalniDelJetLucni.jpg (344184 bytes)

                                   Samec na chrpě                     matka - jetel luční                                 dělnice - jetel luční    

                                   A male on flower                   the queen on red clover                    the worker on red clover     

 

Čmelák sorojský (B. soroeënsis)

 

wpe9.jpg (21750 bytes)  B soroeensis proteuszac hniz.jpg (249269 bytes)  

          B.soroeënsis proteus 2 matky spolu               začátek hnízdění      

                                                      Two queens starting nesting together       the brood cell on a feeder               

B soroeensis mlade hnizdo.jpg (305860 bytes)   B soroeensis proteus hnizdo s voskovym krytem.jpg (256053 bytes)   

         B. soroeënsis proteus hnízdo s voskovým krytem        

Young colonies of B. soroeensis in lab.

 

Čmelák luční (B. pratorum)

Bpratorum Matka.jpg (247571 bytes)      wpe9.jpg (113380 bytes)

matka                               mladé hnízdo 

                                                               a single queen                        young colony

P6140556-.jpg (76946 bytes)

rostoucí hnízdo

developing colony

 

Čmelák rokytový (B. hypnorum)

wpeB.jpg (39622 bytes)   wpe7.jpg (24037 bytes)

   B hypnorum mlade venkovni hnizdo v ulku.jpg (481195 bytes)  P5250002.jpg (98311 bytes)  B hypnorum venkovní hnízdo sama zalozoila.jpg (282593 bytes)

 

Čmelák rolní (B. pascuorum)

  B pascuorum matka zacatek lab chovu.jpg (274912 bytes)  Bpasc.jpg (304098 bytes)

 matka, začátek labor. chovu,                              dospělé hnízdo chované venku

                          The queen started her brood in laboratory,      well developed colony managed in the open air

 

   BpascRaneMtč.jpg (332415 bytes)B pascuorum venk hnizd start v lab 05.jpg (528314 bytes)

                                Vlevo - raný bod obratu, hnízdo chová mladé matky (left -the early swith point - young queens are in cocoons) vpravo - rozvíjející se venkovní hnízdo založené v laboratoři (right - developing colony  outside started in lab. 2005)         

BpascuoruCopMnohoNeostre.jpg (299290 bytes)   BpascuorumCopul1Neostre.jpg (54457 bytes)

   BpascuorumCopulOK2-.jpg (173315 bytes)    BpascuorumKopulaceOK3.jpg (208575 bytes)

Kopulující páry čmeláka rolního (Copulating pascuorum couples.)

   RolniDelHrbetJetLuc.jpg (52878 bytes)   RolniDelJetLuc.jpg (68131 bytes)

B. pascuorum - the active polinator of red clover

Čmelák lesní (B. sylvarum)

MatkaSylvarum.jpg (55634 bytes)   MatkaSylvarumBuňka.jpg (44395 bytes)   

matka                                                         matka a buňka

                                                a young queen                                          the queen with her egg cell

 P8270002.jpg (142705 bytes)   P8270003.jpg (150553 bytes)

Dělnice chovají plod v laboratoři

Workers caught in the fiels were able to rar male progeny in lab.

wpeD.jpg (75940 bytes)   P9050018.jpg (147329 bytes)

B-Sylvarum-lesni2Zaostr-cast-m.jpg (82494 bytes)

Venkovní hnízdo založené v laboratoří

The colony started in lab and finished outside with large cocoons of young queens.

LesniDelJetelDetail.jpg (81662 bytes)   LesniDelJetLuc.jpg (57946 bytes)  

Dělnice na jeteli

B sylvarum workers forraging on red clover.

 

Čmelák proměnlivý (B. humilis tristis)

HumilisTristisMatPrvniKokABunka01.jpg (237062 bytes)

Matka, první kokony a buňka

 The queen, first cocoons and a brood cell.

 

 Kopulace matky vychované z laboratoře asamce z terénu.

Copulation of the laboratory reared queen with the male brought from field.

Čmelák úhorový (B. ruderarius)

RuderMatka.jpg (113465 bytes)   RuderMatMladDelNeost01.jpg (502914 bytes)   

        matka                                              matka mlade dělnice (01)

                                                                    The queen on her brood                            The queen and young workers

RuderSamec101.jpg (123608 bytes)   RuderSamecNaOkne.jpg (123455 bytes)

    samec                              samec

Males

 

Čmelák zahradní (B. hortorum)

   HortMatka.jpg (116613 bytes)     HortLabHnizDelBastPylAKapsy01.jpg (461349 bytes)

matka s plodem                        laboratorní hnízdo

                                                     The queen with her brood       the laboratory managed colony

B hortorum venkovni hnizdo start v lao.jpg (572675 bytes)

 Venkovní hnízdo start v laboratoři 

One outside colony started in lab.

 

Čmelák humenní (B. ruderatus)

  wpe1.jpg (38352 bytes)

Matka v laboratorním chovu s prvními dělnicemi

The queen and first worker generation in the laboratory started colony.

 

Čmelák pruhovaný (B. subterraneus)

B subterraneus matka na plodu.jpg (295791 bytes)

Matka na plodu larva a kokony v laboratorním chovu.

                                                              The queen vith larvae and cocoons in laboratory.