Mendelův včelín

je památka na slavného objevitele genetických zákonitostí, nachází se v Brně a my máme tu čest, podílet se na jeho obnově a oživení včelami. Postupně na tuto stránku umístíme informace o aktivitách na tomto místě od roku 2000.

Užitečné informace přináší též stránka našeho předního včelařského odborníka a zaníceného obdivovatele Mendelova díla Ing. Květoslava Čermáka, CSc. (URL 1)

Děkujeme také Mendlovu museu a Augustiniánskému opatství, které na akci účinně spolupracují.

Za finanční pomoc děkujeme také UV i OV Českého svazu včelařů a řadě přátel.

The bee house of G. J. Mendel

The bee house of G. J. Mendel reminds that the famous discover of the genetic laws contributed also to the knowledge in Apidology. Since the year 2000, we have the honor to take part in the activities leading to the restoration as well as to the revitalization of the place by bees. Gradually, we will bring information about this, here.

 

Useful information brings also the page of our prominent Czech apiculturist and admirer of Mendel

Ing. Kvetoslav Cermak, CSc.

 

We are thankful for the beneficent aid from the Mendel Museum and the Augustinian Abbey

Thanks for the financial support are addressed to The Czech  Union of Beekeepers and its  Regional Committee

 

Zřejmě původní podoba Mendlova včelínu

Mendelův včelín z doby před rokem 1909. Převzato z URL 1

The Mendel's bee house before the year 1909

 

 

 

Rekonstrukce včelínu a okolí

 

Raparation of the bee-house and surrounding

 

2000

 

2000

 

2000

 

2003

 

2003

 

 

 

Výuka aplikované fyziologie hmyzu na včelíně.

Applied insect physiology at the beehouse

 

Seznámení s vybavením.

Familiarization with the equipment

 

 

 

První kontakt se včelstvem (stavební plást)

First contact with the colony

 

 

Na štěstí je na něm matka se svou suitou.

And luckily the queen bee surrounded by her court.

 

 

Sladké včelaření

Sweet beekeeping.

 

Máme-li bodavá včelstva, je lépe včelařit bez nich.

If bees are too vicious it is better to omit them.

Wenn Bienen zu fiel stachen, es ist besser ohne sie zu imkern.

 

 

 

Literatura a použité www stránky:

1. http://www.vigorbee.cz/mendel/

 

http://pocitadlo.co.cz/cgi-bin/wc/-d/6/-c/0/-b/0000AA/-f/FFFFFF/mendel(počet přístupů od 1. 5. 2007)