Organizuje

oDDĚLENÍ Fyziologie a anatomie Rostlin
Ústav experimentální biologie

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

 

Sborník workshopu 2011 v elektronické podobě

(elektronická publikace s přiděleným ISBN)

 

   
   
 

    Pozvánka na 2.ročník workshopu ROBIOTECH

 

Rostlinné biotechnologie
Současné trendy ve výuce a výzkumu

(
http://www.sci.muni.cz/robiotech)

Pozvánka na workshop ROBIOTEC 2011

Vážené dámy a pánové,

           posíláme vám pozvánku na 2. ročník workshopu Rostlinné biotechnologie - Současné trendy ve výuce a výzkumu. Cílem workshopu je setkání a prezentace prací studentů, kteří ve svých projektech používají in vitro kultivace rostlinných explantátů. Délka prezentace je plánována na 20 – 25 minut včetně diskuse.

Termín letošního konání tohoto setkání studentů magisterského a doktorského studia je čtvrtek 1.12.2011 od 8 hodin na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Kotlářská 2 (budova č. 4, přednášková místnost 1031). Plánované ukončení prezentací je ve 14 hodin, následně bude možná exkurze do skleníků botanické zahrady.

V letošním roce bude sborník workshopu v elektronické podobě - jako elektronická publikace s přiděleným ISBN. Příspěvky budou v češtině s anglickým abstraktem (v délce max. 1000 znaků, včetně mezer), celkový rozsah příspěvku 3 – 4 strany, včetně seznamu citované literatury a poděkování. Obrazové a grafické přílohy barevné i ČB (v počtu max. 10) jsou akceptovány do 15.12.2011.

Na webových stránkách workshopu http://www.sci.muni.cz/robiotech/ naleznete podrobnější informace. V případě vašeho zájmu o účast odešlete přihlášku nejpozději do 28. listopadu 2011 na adresu dubova@sci.muni.cz. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, adresu pracoviště a název vašeho příspěvku.

Těšíme se na vaši aktivní účast.

Za organizátory workshopu:

RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.

Prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
Vedoucí oddělení fyziologie a anatomie rostlin
 

Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta MU
Kamenice 5
62500 Brno - Bohunice

Kontakt na organizátory konference: robiotec@sci.muni.cz

 

  Přednášky "WORKSHOPU: ROSTLINNÉ bIOTECHNOLOGIE" se uskuteční dne 1.12.2011 v areálu PřF MU Brno na Kotlářské 2, v budově číslo 4 (Geografický ústav, pracovny botanické zahrady, knihkupectví Malé centrum, Menza) v Přednáškové místnosti - číslo dveří: 1031 (viz. přiložená mapka areálu Kotlářská 2).