Somatoskopické znaky člověka

Česky English

Kontakt

Katalog byl vytvořen pro zkvalitnění výuky somatoskopie za pomoci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a dvou projektů Fondu rozvoje vysokých škol. Jednalo se o projekt FRVŠ/2036/2010/F4/d řešený v roce 2010 na Ústavu antropologie PřF MU (výstupem byla základní podoba katalogu a somatoskopické znaky obličeje a těla v 2D schématech). Druhým byl projekt FRVŠ/151/2013/G4 řešený v roce 2013 formou spolupráce Katedry počítačové grafiky a designu FI MU a Ústavu antropologie PřF MU (výstupem byli 3D znaky obličeje). V roce 2015 byli v rámci pojektu MUNI/FR/1843/2014 zakomponovány somatoskopické znaky obličeje do 3D modelů hlavy, doplněny výukové texty a vytvořena dnešní podoba katalogu. V roce 2018 pak byly v rámci projektu MUNI/FR/1272/2017 do databáze zakomponovány nové somatoskopické znaky na uších, trupu a končetinách člověka. Celý atlas byl také přelozen do angličtiny.

Kontaktní informace:

doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
vedoucí Oddělení biologické antropologie
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
urbanova@sci.muni.cz

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Oddělení biologické antropologie
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
cuta@sci.muni.cz

Mgr. Dominik Černý
Oddělení biologické antropologie
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
cernydominik@mail.muni.cz

Odkazy:

Ústav antropologie PřF MU
Laboratoř interakce člověka s počítačem