Somatoskopické znaky člověka

Česky English

brada - důlek na bradě

Hodnotí se v pohledu poloprofil.

U tohoto znaku se hodnotí vyvinutí prohlubně v mediánní oblasti brady, tzv. důlku. Rozlišují se tři kategorie: 1. chybějící (povrch brady je hladký), 2. naznačený, mělký (důlek je patrný), 3. výrazný (důlek je nápadně prohloubený, je dobře zřetelný i při pohledu frontálním).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 67,5% 63% 72%
2 24,5% 26% 23%
3 8% 11% 5%
důlek na bradě chybějící důlek na bradě naznačený, mělký důlek na bradě výrazný

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk